Çukurova Balkon

Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Yaşar Yürük ve Hasan Anli ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Yaşar Yürük ve Hasan Anli ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde kuruldu. 


Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 3. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 5.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 6. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 8.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 9.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 10.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 11. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 12. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirilebilir. Şirket adına her türlü gayrimenkulü 3. kişiler, gerçek kişiler ve şirketlerin kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatına teşkil etmek üzere bu tüzel kişi, şirketler veya gerçek kişiler lehine dilediği bedel  ve koşullar ile ipotek verebilir. 


Sağlam Evkur Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Atatürk Caddesi, Emel Sokak 2/1