Anıtkabir’in etrafı imara açılmayacak!

Anıtkabir’in etrafı imara açılmayacak!Çankaya Gençlik Caddesi’ndeki bir parselle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi ve Çankaya Belediye Meclisi’nde verilen kat yüksekliği kararı, kamuoyunda ‘Anıtkabir’in etrafında kat yüksekliği oluyor, imara açılıyor’ ifadelerine neden oldu.


Çankaya Gençlik Caddesi’ndeki bir parselle ilgili  Ankara  Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi ve Çankaya Belediye Meclisi’nde verilen kat yüksekliği kararı, kamuoyunda ‘Anıtkabir’in etrafında kat yüksekliği oluyor, imara açılıyor’ ifadelerine neden oldu.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise ileri sürülen ifadelerin doğruyu yansıtmadığını belirtti. Söz konusu alanda ‘okuldan ticarete dönüştürülerek, kat yüksekliği serbest bırakıldığı’ için 2017 yılında değişikliğe karşı çıktıklarına dikkat çeken Taşdelen, son alınan kararla ise serbest olan kat yüksekliğini 7 kat yaptıklarını vurguladı. Plan değişikliğinin meslek odaları tarafından yargıya götürüldüğüne ve kendilerinin de iptali amacıyalmüdahil olacaklarına vurgu yapan Taşdelen, tartışma konusu olan iddialara ilişkinse şunları söyledi: 

BİZ REDDETTİK 2017’DE BÜYÜKŞEHİR ONAYLADI

“Büyükşehir, burası için 12 Ağustos 2016’da 1/5000’lik planı yaptı, ‘emsal 2, yükseklik serbest’ olarak okul alanını ticaret alanına çevirdi. 1000’lik plan geldiğinde Çankaya Belediyesi olarak 2 Haziran 2017’de bu imar planı değişikliğini reddettik. Okul alanının bu şekilde çevrilmesini, yüksekliğin serbest verilmesini uygun bulmadık. Bizim ret kararımızı Büyükşehir bir ay sonra ‘reddin reddi’ yaptı ve 14 Temmuz 2017’de kendisi planı onayladı. Gençlik Caddesi’ndeki bu parsel Maltepe Camii Koruma Alanı içerisinde bulunuyor. Cami koruma alanında olduğu için Büyükşehir’in plan değişikliği Ankara 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na gitti. Kurul da 2018’de plan değişikliğini uygun buldu, plan kesinleşti.

Anıtkabir’in etrafı imara açılmayacak!

KAT YÜKSEKLİĞİNE SINIRLAMA GETİRDİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yönetmelik değişikliği yaptı yükseklik serbestliklerini kaldırdı ve her yere kat sınırlaması getirdi. Bununla ilgili bize 15 kat talebi geldi reddettik, 11 kat talebi geldi yine reddettik. Bize gelen bütün kat taleplerini reddettik. Burası Anıtkabir’in koruma alanı sınırı içerisinde değil ancak yakın bir yerde. Buranın yan parselinde 4-5 kat var, karşı parselde de askeri lojmanlarda en yüksek 8 kat var. O yönetmelik kapsamında burayla ilgili olarak da Koruma Kurulu en çok 7 kat yüksekliği uygun buldu. Yönetmelik süreli olduğu için kat sınırlamasını belirlemek de lazım. Hem Büyükşehir hem de Çankaya Belediye Meclisi, Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda en çok 7 kat olarak kat sınırlaması getirdi. Yüksekliği eskiden serbestti biz kat sınırlaması getirdik.

PLANIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ

Şu anki sınırlama eğim ve topoğrafyada iddia edildiği gibi Anıtkabir’in görünümünü etkilemiyor. Kamuoyunda tüm plan değişikliğini biz yapmışız gibi algı yapılıyor. Bu doğru değil. Buranın imar planı değişikliğini ne Mansur Başkan ne de ben yapmadık. Tam tersine biz okuldan ticarete dönüşmesine 2017’de karşı çıktık, ret verdik. Biz yüksekliği serbest olan binanın kat sınırlaması için karar aldık. Odalar son alınan kat yüksekliği kararına dava açtılar. Ayrıca bizim geçmişte ‘okuldan ticarete dönemez’ diye karşı çıktığımız esas plan değişikliğine de dava açmışlar. Biz de bu davanın içinde olacağız bu planın iptal edilmesini isteyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi de davanın içinde olacağı için onlar da iptali yönünde görüş bildirecekler. Atatürk gözümüzün nuru. Anıtkabir bizim için asla vazgeçilmez. ‘Anıtkabir’in etrafında kat yüksekliği oluyor, imara açılıyor’ iddiaları ortaya atılıyor. Bu doğru değil. Bu sadece bu parselle ilgili bir konu. Anıtkabir’in etrafı asla imara açılmıyor. Hiçbir şekilde kat artışı yok. Biz bunlara asla müsaade etmeyiz.”

Anıtkabir'in yakınındaki parselin ticaret alanı yapılmasına itiraz!