27 / 03 / 2023

Ankara Akyurt'ta 16.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Akyurt'ta 16.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara'ya bağlı Akyurt İcra Dairesi, Balıkhisar Mahallesi'nde 1837 ada 3 parselde yer alan gayrimenkulü 16 milyon 440 bin 426 TL'ye satıyor. Ankara'ya bağlı Akyurt İcra Dairesi Balıkhisar Mahallesi'nde 1837 ada 3 parselde yer alan gayrimenkulü 16 milyon 440 bin 426 TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkulün satışı 4 Mart tarihinde saat 11:00'de gerçekleşecek.

İlan metni:

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önem özellikleri: 1 NO'LU 
TAŞINMAZIN Özellikleri :  Ankara  II, Akyurt İlçe, 1837 Ada, 3 Parsel, BALIKHİSAR İMAR Mahalle/Köy, imar Durumu: Akyurt Belediyesi'nden temin edilen bilgilere göre; Parselin plandaki kullanım amacı kentsel servis alanı, bina yüksekliği 1.8. nolu plan notuna göre belirleneceği(yaklaşık 45 metre), Emsal: 1,00, yoldan 10 metre - komşu parsellerden 7'şer metre çekme mesafeli olan imar parseli olduğu anlaşılmıştır. proje ve İskan Bilgileri: Rapor konusu taşınmaza ait 04.06.2012 onay tarihli ve 32/12 numaralı 1. yapı ruhsatı, 03.02.2014 tarih ve 11/14 numaralı 2. yapı ruhsatı, 01.03.2018 tarih ve 17/2018 numaralı yapı kullanma izin belgesinin mevcut olduğu anlaşılmış olup, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin fotoğrafları aşağıda yer almaktadır. PARSEL ÜZERİNDE YER ALAN YAPILAR: Parsel Üzerinde Yer Alan Yapı: Parsel sınırları bahçe duvarı ile çevrili olup, taşınmaza araç girişleri kumanda ile yapılmaktadır. Parsel üzerindeki yapının imalathane vasfında olduğu, imalathane vasfında olan bölümün 2 katlı olduğu; yapının ön kısmında idari/yönetim bölümün yer aldığı ve bu kısmın zemin + 3 kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Binada 2 adet insan, 1 adet yük asansörü mevcuttur. İdari Bölüm: Bu bölüm betonarme çerçeveli olarak arka kısımdaki imalathane kısmına bitişik vaziyette inşa edilmiştir. Bu bölümün dış cephesi alüminyum çerçeveli cam giydirme cephedir. Bu bölüme girişler iki ayrı fotoselli alüminyum doğrama kapıdan yapılmaktadır. Bu bölüm üretimhane kısmının ön cephesinde yer almaktadır. Bu bölüm kendi içinde iki ayrı bölüm olarak kullanılmaktadır. Sağ yan cephede yer alan bölümde: zemin katta giriş holü, yemekhane, 2 wc, show room; 1. katta çalışma ofisleri, show room, arşiv, mescit, 2 wc; 2. katta çalışma ofisleri, show room, arşiv, mescit, 2 wc; 3. katta toplantı odası, trafo odası, mutfak, oda, 2 wc mevcuttur. Sol yan cephede yer alan bölümde: zemin katta giriş holü, sekreterya; 1. katta çalışma ofisleri, toplantı odası, depo, 2 wc; 2. katta çalışma ofisleri, depo, mutfak, 2 wc; 3. katta çalışma ofisleri, mutfak, depo, 2 wc mevcuttur. Zemin kaplamaları giriş holüne mermer, yemekhanede pvc, ofislerde pvc, wc lerde seramiktir. Pencereleri alüminyum doğramadır. Ofislerin giriş kapıları pres baskılı panel kapıdır. Duvarları: Wc lerde seramik; diğer kısımlarında alçı sıva üzeri plastik boya ile kaplıdır. Tavanları: havalandırma sistemli ve spot ışıklandırmalı asma tavandır. Binanın giriş kapıları fotoselli alüminyum doğramadır. Katlar arası irtibatı sağlayan merpenler mermer ile kaplı, merpen korkulukları krom kaplı alüminyum doğramadır. Wc lerde klozet ve lavabo mevcuttur. imalathane Bölümü: Bu bölüm idari yönetim bölümüne bitişik olarak arka kısımda yer almaktadır. Bu bölüm iki katlıdır, Katlar arası irtibatı sağlayan merpenler mermer ile kaplı, merpen korkulukları krom kaplı alüminyum doğramadır. Bu bölümde yük asansörü de mevcuttur. Yapının taşıyıcı elemanları prefabrik beton elemanlardır. Duvarları ve çatı örtüsü sandviç panel elemanlardır. Bu bölümde yer alan wc lerde hela taşı ve lavabo mevcuttur. Bu bölüme idari bölümden de geçilebilmektedir. Bu bölümde 3 adet yukarı yönde katlanır giriş kapısı mevcuttur. Zemin kaplamaları imalathane kısmında perdahlı beton şap; wc lerde seramiktir. Taşınmaz, Balıkhisar Mahallesi, 48. Cadde, No: 8 - Akyurt / Ankara adresinde yer almaktadır. Taşınmazın kiracı Odosis Eğitim Araçları A. Ş. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapıya ait iskan ve ruhsat belgelerinde, yapının toplam alanı 9.302,00 metrekare taşınmazın yapı sınıfı 3-A olarak verilmiş olup, 2021 yılı yapı yaklaşık maliyeti 1.360,00TL/metrekaredir. (2021 yılı yaklaşık maliyetleri 24 Mart 2021 Çarşamba Tarihli ve 31433 sayılı Resmî a Gazetede yayımlanan Çevre Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı yapı yaklaşık R birim maliyetleri listesinden alınmıştır.) Bina yaklaşık 3-4 yaşında olup, yapısal 1 değeri yüzde 6 yıpranma oranına maruz kalmıştır. Taşınmaz kaydındaki 05/04/2006 el tarih 1106 yevmiye ve 07/10/2013 tarih -5009 yevmiye nolu şerhler ile birlikte satılacaktır. 

Adresi: Balıkhisar İmar Mahallesi 1837 Ada 3 Parsel Sayılı 1 Taşınmaz Akyurt / ANKARA k Yüzölçümü : 6.065 metrekare  
İmar Durumu : Var 
Kıymeti: 16.440.426,80 TL  
KDV Orani : yüzde  18

Kaydındaki Şerhler : Beyan: 2942/7 madde şerhi : 05/04/2006 Y:1106 $ 05/04/2006 tarih ve 1106 yevmiye nolu şerh , Şerh: 99 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır, ( Türkiye Elektrik dağıtım
A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine seneliği 1 TL den 99 yıl müddetli olarak 99 TL ye kiralanmıştır ) 07/10/2013 Tarih 5009 yevmiye nolu 
1. Satış Günü : 04/03/2022 günü 11:00 - 11:05 arası 
2. Satış Günü :01/04/2022 günü 11:00 - 11:05 arası 
Satış Yeri : Akyurt Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu - . AKYURT / ANKARA
Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyapgovtr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçme şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada ç da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları r. toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde  20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir r, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün  içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/243 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- Tailamat uyarınca tapu kaydındaki Beyan: 2942/7 madde şerhi : 05/04/2006 Y:1106 05/04/2006 tarih ve 1106 yevmiye nolu şerh Şerh: 99 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır, ( Türkiye Elektrik dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine seneliği 1 TL den 99 yıl müddetli olarak 99 TL ve kiralanmıştır ) 07/10/2013 Tarih 5009 yevmiye nolu şerhler ile birlikte satılacaktır. (lik m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


 
Geri Dön