Ankara Bulvarı pazartesi günü kapanıyor!

Ankara Bulvarı pazartesi günü kapanıyor!Ankara Büyüksehir Belediyesi Meclisi, Ankara Barosu ve TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından açılan dava sonucu, 5. idare Mahkemesi'nin Atatürk Orman Çiftliği'nin imar planına verdiği yürütmeyi durdurma kararına uyulması yününde karar aldı...Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi,  Ankara  Barosu ve TMMOB'a bağlı meslek odalan tarafından açılan dava sonucu, 5. İdare Mahkemesi'nin Atatürk Orman Çiftliği'nin imar planına verdiği yürütmeyi durdurma kararına uyulması yönünde karar aldı. Karara göre Celal Bayar Bulvarı'ndan başlayarak Etimesgut'a kadar uzanan Ankara Bulvarı ve AOÇ içindeki tüm bağlantı yolları da kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında, sunulan Başkanlık yazısıyla, Ankara Barosu, TMMOB'a bağlı Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Şehir Plancıları, Ziraat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri ve Orman Mühendisleri odalarının başvurusu üzerine, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 13.7.2015 tarihli kararıyla, 14.5 kilometrelik Ankara Bulvarı'nı da içine alan AOÇ imar planlarının yürütmesini durdurduğu hatırlatılarak, mahkemenin kararma uyulması yönünde karar alınması istendi. CHP'li üyeler ret oyu verdi 


Yazıda, Celal Bayar Bulvan'ndan başlayarak Etimesgut'a kadar uzanan Ankara Bulvan'nın AOÇ içindeki tüm bağlann yollarının da karar doğrultusunda kapatılmasına, trafiğin önemli ölçüde etkileneceği göz önünde bulundurularak, kapatılma kararının da Ankaralılara gerekçeleriyle birlikte billboard, reklam panolan, gazete, yerel televizyon ve radyolar aracılığıyla duyurulması istendi. Mahkeme Karanna uyulması yönündeki Başkanlık yazısı Belediye meclisinde CHP'li üyelerin ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edüdi. Alman Kararla, Ankara'nın Doğu Ban aksında 14,5 küometrelik Ankara bulvan üe, Şaşmaz Bulvan, Zırhlı Tümen önünde açüan yeni yolun bir bölümü, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı üe Çiftlik İçerisindeki eski hemzemin geçit arasında yapılan vîya'dük (Hayvanat Bahçesi önünden'" geçen) yol da trafiğe kapatılacak. GÖKÇEK: MESELE İDEOLOJİK, KARAR HUKUKSUZ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, karar ile telafisi güç zararlar doğacağını İfade ederek, "Buradaki mesele tamamen İdeolojiktir" dedi. "önümüzdeki Pazartesi gününden İtibaren Ankara halkına yapılan hizmet düşmanlığının, halka zulmetmenin en güzel örneğini yaşayacağız" diyen Gökçek şunları söyledi: "Ankara Barosu'nun müracaatı reddedildi. Reddedilmesinin nedeni İtirazın mahiyeti İtibariyle değil, kendisinin İtiraz etme ehliyeti olmadığından dolayı. Yoksa onlar da aynı gerekçelerle müracaat etmişlerdi. Bu müracaat neticesinde.Ankara 5. İdare Mahkemesi Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili olan planımızı İptal etti. 'Bu plan tam 5 yıl önce belediye meclisimizden geçti 2010 yılında geçen bir kararın 5 yıl sonra iptal edilmesi mümkün değildir. Ankara bu kararla yılda 1 katrilyon zarar uğrayacak. Yaptığımız 700 metrelik viyadük sayesinde trafik durmadan İlerliyor. Simdi buraları kapatacaklar. Bu karar ile telafisi güc zararlar doğacaktır. Ortada bilimsel değil, keyfi olarak alınmış bir karar vardır. 

Bilirkişiler sadece bir defa tepeden bakarak görüşlerini bildirerek karar verdiler. Bu karar Anayasa'ya aykırıdır.  Vatandaşın 1 katrilyon mazot ve benzin zararı olacaktır. Buradaki mesele tamamen İdeolojiktir. O yüzden dava açılmıştır. En büyük mücadelelerimden bir tanesi hayırlı hizmetlere tampon olan bu odaların kendi meslek normlarına dönmesi. Ankara'yı Kuzey - Güney İstikametinde bağlayan 3.ana arterin 2'si de kapatılacak. Bu Ankara için bir felakettir." Star Ankara