Ankara Pursaklar'da 6 imar değişikliği!

Ankara Pursaklar'da 6 imar değişikliği!Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Ankara İli Pursaklar İlçesi'nde yer alan 6 bölgedeki imar değişikliği bugün askıya çıkarıldı. 30 süreyle askıya alınan plan Resmi Gazete'de yayınlandı.


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:1- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 094 sayılı kararı ile uygun görülen ve  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2016 gün ve 359 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98751 ada 1, 2, 3 parseller ile 98752 ada 1,2 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.2- Pursaklar Belediye Meclisinin 05.12.2015 gün ve 246 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2016 gün ve 371 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98294 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.3- Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2015 gün ve 122 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2015 gün ve 2285 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 2. Etap 3. Bölgeye yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.4- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve 244 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2016 gün ve 358 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95075 adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.5- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve 018 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2016 gün ve 384 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 1632 nolu adanın doğusunda bulunan park alanında yer alan trafo yerinin kaydırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.6- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve 016 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2016 gün ve 385 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95013 nolu adanın güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.