Ankara Yenimahalle Belediyesi 6 imar planını askıya çıkardı!

Ankara Yenimahalle Belediyesi 6 imar planını askıya çıkardı!

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı, Mehmet Akif Mahallesi ile Yuva, Yakacık ve İhdas mevkiilerindeki ada ve parsellerin uygulama imar planı değişikliği ve parselasyon planlarının askıya çıkarıldığını duyurdu.Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçedeki Mehmet Akif Mahallesi ile Yuva, Yakacık ve İhdas mevkiilerinde bulunan ada ve parsellerin uygulama imar planı değişikliği ve parselasyon planlarının askıya çıkarıldığını açıkladı. 


Yeni Mahalle Belediyesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanı şöyle;


8451 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8260/1-1


—————


Eski 44269 ada 1, Yeni 63806 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8261/1-1


—————


Belediye Encümenimizin 03.07.2014 gün ve 1080/1925 sayılı kararı ve  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.07.2014 gün ve 2092/4076 sayılı kararı ile onaylanan 84270/2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Mehmet Akif Mahallesi

Ada: 62060

Parsel: 1

8262/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 24.07.2014 gün ve 1298/2186 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.08.2014 gün ve 2192/4554 sayılı kararı ile onaylanan 67500-1/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

—————

Belediye Encümenimizin 26.06.2014 gün ve 1054/1700 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.08.2014 gün ve 2174/4457 sayılı kararı ile onaylanan 84193/11 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

—————

Belediye Encümenimizin 03.07.2014 gün ve 1079/1924 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.07.2014 gün ve 2091/4075 sayılı kararı ile onaylanan 84138/19 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.


Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı imar planı ilanını indirmek için tıklayın!