Kadıköy Caferağa'daki Bayata Köşkü'nün imar planı askıda!

Kadıköy Caferağa'daki Bayata Köşkü'nün imar planı askıda! Kadıköy Caferağa'daki Bayata Köşkü'nün imar planı askıda!

Kadıköy Belediyesi, Caferağa Mahallesi'nde bulunan ve Moda Koleji olarak kullanılan Bayata Köşkü'nün imar planını askıya çıkardı. Bayata Köşkü, eski SSCB lideri Troçki'nin ağırlandığı evlerden biri olarak anılıyor. İşte fotoğraflarıyla o köşk ve hikayesi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Kadıköy Caferağa Mahallesi Şifa Sokak ile Moda Sahil Yolu Sokak'ın kesiştiği köşede yer alan tarihi Bayata Köşkü'nün restorasyonu için düğmeye basıldı. Bayata Köşkü restore edildikten sonra plan notlarına göre sahil bandı umuma (kamuya, halka) tahsis edilecek, köşk sahasında konut veya ticari birim olmayacak...   

Bayata Köşkü'nün hikayesi!


Özel Moda Koleji olarak kullanılan Bayata Köşkü, dönemin ünlü jinekolog doktor Mahmut Ata Bayata tarafından 1930'lu yıllarda Art Deco mimarisiyle yaptırıldı...
Dr. Mahmut Ata Bayata'nın köşkün çatı katındaki Kule odaya (belvedere) bazı gözlem aletleri koyarak, burayı yıldızları gözlemlediği küçük çapta bir rasathane olarak kullandığı rivayet edilir. 
Dr. Bayata, 1963'te hekimliği bırakmasıyla köşkü Yaşar Trak ve Pakize Trak çiftine sattı. Trak Ailesi, tadilatların ardından köşkü Özel Moda Koleji adıyla 1965 yılında eğitime açmıştı. 
Bayata Köşkü, 1999'da Özel Moda Koleji’nin kapanmasıyla makus talihine terk edildi...Bayata Köşkü'nün ünlü konuğu!
Bayata Köşkü, eski SSCB'nin sürgün lideri Lev Troçki'nin İstanbul'da konakladığı adreslerden biri oldu. Bayata Köşkü, Troçki için 1932'de kiralandı; ancak bu misafirlik kısa sürdü. Troçki, tekrar Büyükada'daki konuta yerleştirildi...Bayata Köşkü imar planı askıda!
Kadıköy Belediyesi, en son Moda Koleji olarak kullanılan ancak 1999'da okulun kapanmasıyla kaderine terk edilen tarihi Bayata Köşkü'nün 1/500 ölçekli imar plan tadilatını askıya çıkardı. 


Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caferağa Mahallesi, 41 pafta, 2710 ada (Eski:73), 1 parsele ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin 16 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından onaylandığını duyurdu. Kadıköy Belediyesi tarafından 25 Haziran 2014 Çarşamba günü ilanen askıya çıkarılan imar planı, 25 Temmuz 2014 Cuma gününe kadar askıda kalacak. 


Peki, Bayata Köşkü'nün restorasyonu nasıl yapılacak. Restorasyonun detayları, imar plan notlarında yer alıyor... 

Bayata Köşkü plan notları! 


1- Tadilat (1) Uygulama İmar Planı onama sınırı, Kadıköy İlçesi Caferağa Mahallesi 41 pafta 2710 Ada (Eski 73), 1 Numaralı Parselin kıyı kenar çizgisinin kara tarafını kapsamaktadır.


2- Plan onama sınırı içinde kalan alan Özel Orta Öğretim Tesisleri Alanı ve Yol Alanıdır. Özel Orta Öğretim Tesisleri alanında havuz, kapalı ve açık spor salonu ve üniteleri, yemekhane, kantin, idari hizmet yapıları, sosyal tesis, konferans salonu vb. üniteler yapılabilir. 


3- Parselde mevcut tescilli kültür varlığı yapı bahçesi ile bir bütün olarak korunarak İstanbul V. Numaralı K. ve T.V. Koruma Bölge Kurulu'nun 14.11.2009 gün ve 2119 sayılı kararı ile uygun bulunan röleve ve restütisyon projelerine göre hazırlanacak restorasyon projelerine göre uygulama yapılacaktır. 


4- Parselde kayıp eser kayıkhane yapısı İstanbul V. Numaralı K. ve T.V. Koruma Bölge Kurulu kararı alınarak ihya edilebilir. 


5- Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz, otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacaktır. 


6- Jeolojik - jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 


7- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 


8- Belirtilmeyen hususlarda mer'i uygulama imar planı hükümleri ve plan notları geçerlidir. 


9- Parselde bulunanmevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekmesi halinde teknik müdahalelerin yapılarak bu doğrultuda uygulama yapılacaktır. 


10- Uygulama aşamasında giriş-çıkışlar ve otopark düzenlemelerine ilişkin "Ulaşım ve Trafik Komisyonu Kararı" alınacaktır. 


11- İstanbul Otopark Yönetmeliği'ne uyulacaktır. 


12- Parselde Koruma Bölge Kurulu Kararları'na göre uygulama yapılacaktır. 


13- Özel öğretim tesis alanı dışında iskan edilemez.


14- Bağımsız bölüm olarak ya da bağımsız bölüm eklentisi olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.


15- İstanbul 5. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04.11.2009 tarih ve 2119 sayılı kararı ile uygun bulunan proje dışında yapı yapılamaz. 
Not: 


1- A işaretli parseller ayrık nizama tabi olup bina sahası %30'dur. Ayrık nizama müsait olmayan parsellerde blok işlenmiştir. 


2- Mevcut binaların üstüne planda yazılı irtifada kat çıkılabilir. Yıkıldığı taktirde planda belirtilen (A ile işaretli ayrık nizam) şartlara tabi olacaktır.


3- Ön bahçe mesafeleri 5.00 m, komşu mesafeleri 4.00 m'dir. 


4- Blok verilmemiş sahil parsellerde azami bina sahası 250 m2'dir. 


5- Yaya sahil ve gezi yolundan cephe alan parsellerde ifraz şartı 18 m cephe 1000 m2 saha, diğer parsellerde 18 m cephe 600 m2 sahadır. 


6- Sahil bandı umuma tahsis edilecektir. 


7- Genel şartlar arasında bulunmayan hususlar hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 


8- Ayrık nizamda %30 bina sahası, imar istikametine çekildikten sonra kalan saha için hesaplanacaktır. 


9- Yaya sahil ve gezi yolundan cephe alan parsellerde denize bakan ön bahçe mesafesi 1000 metredir. 


10- Planda çekme katlı olan yerler belirtilmiştir. Bunun dışında ayrıca çatı katı yapılamaz.
Kadıköy Caferağa'daki Bayata Köşkü'nün imar planı için tıklayın!


Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı askıya çıkarıldı! Detaylar için tıklayın!


Kadıköy Caddebostan tenis kortlarının imar planı askıya çıktı! Detaylar için tıklayın!


Marmaray İbrahimağa İstasyonu imar planı askıda! Detaylar için tıklayın!

pus