Ankara Yenimahalle'de 2 imar planı değişikliği askıda!

Ankara Yenimahalle'de 2 imar planı değişikliği askıda! Ankara Yenimahalle'de 2 imar planı değişikliği askıda!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2 imar planı değişikliğinin askı ilanı bugün 29715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden:Belediye Encümenimizin 28.01.2016 gün ve 137/231 sayılı kararı ve  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.04.2016 gün ve 1153/2487 sayılı kararı ile onaylanan 84336 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.


İlgililere ilan olunur.


Belediye Encümenimizin 14.04.2016 tarih ve 427/867 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/05/2016 tarih ve 1197/2652 sayılı kararı ile onaylanan 84361/1 nolu parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.


İlgililere ilan olunur.