Ankara Yenimahalle'de 9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara 22. İcra Dairesi Müdürlüğü, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yenibatı Mahallesi 62659 ada, 2 parselde kayıtlı 6 bin 461 metrekarelik arsayı 9 milyon 45 bin 400 TL'ye icradan satıyor...


Ankara 22. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Ankara  İli Yenimahalle İlçesi Yenibatı Mahallesi 62659 ada, 2 parselde kayıtlı 6 bin 461 metrekarelik arsa 9 milyon 45 bin 400 TL'ye icradan satışa çıkardı. İcra ihalesi 22 Ekim 2019 tarihinde saat 11:05'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2018/108 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yenibatı (Tapu kaydında Susuz) mahallesi olarak bilinen Kain Tapunun 62659 Ada, 2 parselde kayıtlı 6.461,00-m2 yüzölçümünde üzerinde her hangi bir yapı ya'da muhdesat bulunmayan boş arsa vasıflı taşınmaz batısından Sezai Karakoç caddesine cephelidir. Kuzeyinde ve Güneyinde komşu imar parselleri doğusunda ise imar planında 10 metrelik yol bulunmaktadır. Taşınmazın topoğrafik yapısı düzve her türlü yapılaşmaya elverişlidir. Yakın çevresinde imarlı konut yapılaşmaları mevcuttur. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaz hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir.
Yüzölçümü : 6.461,00 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün yazılarında 1/1000 ölçekli 84283 Nolu İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje alanı parselasyon planı kapsamında kalan taşınmazın imar durumu E= 1.50, Hmaxs : 48,50 olup konut alanı kullanımında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 9.045.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 11:05 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 22/11/2019 günü 11:05 - 11:15 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı)Ankara
NOT :İşbu satış ilanı hissedarlara, tapu kaydında haczi bulunan Haciz, İpotek ve diğer ilgililere tebliğe gönderilmiş olup, satış ilanının tebliğ edilememesi halinde Basın ilan kurumu tarafından yayınlanan gazete ilanının İİK'nun 127'nc maddesi gereğince ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanına,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/108 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.