Ankara Yenimahalle'de 15 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 15 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Ankara Satış Memurluğu, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik-imar Mahallesi, Anadolu Bulvarı, 64800 ada 3 parselde yer alan arsayı 15 milyon 18 bin TL'ye icradan satıyor...T.C.  Ankara  Satış Memurluğu tarafından, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik-imar Mahallesi, Anadolu Bulvarı, 64800 ada 3 parselde yer alan arsa 15 milyon 18 bin TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 1 Şubat tarihinde saat 11:20'de gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2021/80 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik-İmar Mahallesi, Anadolu Bulvarı, TÜVTÜRK Muayene İstasyonu ile MAN binaları arasında yer alan arsa vasıflı taşınmaz tapu kaydında İvedikköy-İmar Mahallesi, 64800 ada, 3 parselde kayıtlı, 5.006,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Anadolu Bulvarına cepheli olup parselin boş olduğu, üzerinde herhangi bir yapı yada bitkisel materyal bulunmadığı, Anadolu Bulvarı yol kotunda ve düz formda olup topoğrafyası itibariyle her türlü yapılaşmaya uygun olduğu, taşınmazın bulunduğu bölge ticari faaliyetin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğu, ulaşım sorununun bulunmadığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
Adresi : İvedik-İmar Mahallesi Anadolu Bulvarı Tüvtürk Muayene İstasyonu İle Man Binaları Arasında Yer Alan Arsa Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 5.006,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/10/2021 tarih ve 202101063 sayılı cevabi yazılarında 64800 ada, 3 sayılı parselin 1/1000 ölçekli 84180/7 nolu parselasyon planı kapsamında Emsal:1.50 Hmax:10.50m (3 Kat) yapılaşma koşulları ile "KENTSEL ÇALIŞMA ALANI" kullanımında kaldığı ve 84180/2 nolu plan notlarının geçerli olduğu, söz konusu ada parsele ait onaylı mimari projenin bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 15.018.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 01/02/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 04/03/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Yenimahalle de 15 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/80 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.