Ankara Yenimahalle'de imar plan değişikliği!

Ankara Yenimahalle'de imar plan değişikliği! Ankara Yenimahalle'de imar plan değişikliği!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen imar plan değişikliği bugünkü 30703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Bugünkü 30703 sayılı Resmi Gazete'de Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan imar plan değişikliği yayımlamdı.

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 24.01.2019 tarih ve 72/178 sayılı kararı ve  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.02.2019 gün ve 154/525 sayılı kararı ile onaylanan imarın 16243 ada 4, 5 nolu parseller, 16244 ada 1 nolu parsel ile yoldan 186 metrekare ihdas alanına ait hazırlanan 84377 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.