26 / 11 / 2022

Ankara Yenimahalle'de imar planı değişikliği!

Ankara Yenimahalle'de imar planı değişikliği!

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Ankara Yenimahalle 60411 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi bugün askıya çıkarıldı.




Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından,  Ankara  Yenimahalle 60411 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi askıya çıkarıldı. Askı ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:


Yenimahalle 60411 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4807/1-1





Geri Dön