Ankara Yenimahalle'de yeni imar planı askıya çıktı!

Ankara Yenimahalle'de yeni imar planı askıya çıktı! Ankara Yenimahalle'de yeni imar planı askıya çıktı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 64831 ada 2 nolu parsele ilişkin 84212/4 Nolu Parselasyon Planı Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı.

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 64831 ada 2 nolu parsel, Belediye Encümenimizin 09.08.2018 gün ve 714/1712 sayılı kararı ve  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.10.2018 gün ve 2159/4855 sayılı kararı onaylanan 84212/4 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 

Belediye Encümenimizin 07.06.2018 gün ve 541/1323 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04.10.2018 gün ve 2158/4854 sayılı kararı ile onaylanan 72700/29 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.

Mevki: Ada / Parsel:
Ergazi 110
Ergazi 112
Ergazi 114
Ergazi 116