Ankara'da 73.4 milyon TL'ye satılık 8 arsa!

Ankara'da 73.4 milyon TL'ye satılık 8 arsa! Ankara'da 73.4 milyon TL'ye satılık 8 arsa!

Keçiören Belediye Başkanlığı, Ankara Keçiören'de yer alan 8 arsayı toplam 73 milyon 353 bin 340 TL bedelle satışa çıkardı.Keçiören Belediye Başkanlığı,  Ankara  Keçiören ilçesi, Sancaktepe, Ovacık, Yükseltepe ve Bağlarbaşı mahallelerinde yer alan 8 arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 73 milyon 353 bin 340 TL olarak belirlendi.


Keçiören Belediye Başkanlığından:
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 8 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 8 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.


3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
A ) Dış Zarf
- İhaleye iştirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
B ) İç Zarf
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.) .
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir
9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
(Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )