Ankara'da belediyeden 750 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Ankara'da belediyeden 750 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu! Ankara'da belediyeden 750 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Korkuteli Belediye Başkanlığı; Yeni Mahalle'de yer alan akaryakıt istasyonunu 11 Kasım tarihinde satışa çıkarıyor. Söz konusu akaryakıt istasyonunun toplam bedeli 750 bin TL olarak belirlendi.

Korkuteli Belediye Başkanlığı; Yeni Mahalle'de yer alan akaryakıt istasyonunu satışa çıkarıyor. Söz konusu akaryakıt istasyonunun toplam bedeli 750 bin TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 11 Kasım 2014 Salı günü saat 15:00'da Belediye Hizmet Binası Toplantı salonunda Encümen huzurunda açık teklif arttırma usulü ile yapılacak. 


İHALE İLANI:


TEFENNİ 291 ADA 1 PARSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 6256


İHALE İLANI


KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


AKARYAKIT İSTASYONU YERİ SATIŞ İLANI


1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk cad. Yeni Belediye İşhanı Kat: 1 Telefo No: (0242) 64332 46 Faks: (0242) 643 32 56 E- Posta Adresi: korkutelibelediyesi@ttnet.net.tr


2- İhalenin Konusu Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Yeni Mahalle (İmrahor) Tefenni Çevre yolu 291 ada 1 parselde 4628,44 m2 akaryakıt istasyonu yeri 11/11/2014 Salı günü belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır.


3- İhale Tarihi, saati ve Yeri İhale 11/11/2014 Salı günü saat 15:00'da Belediye Hizmet Binası Toplantı salonunda. Encümen huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü ile yapılacaktır.


4- İhaleye Katdma Şartları:


A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, b-) Geçici ihale teminatı, B-) Şirketler için: a-) Şirket yetki belgesi, b-) Oda kayıt belgesi (Tüzel kişiler için), c-) Faaliyet belgesi (Tüzel kişiler için), d-) imza sirküsü (noterden onaylı), d-) Ticaret sicil belgesi, e-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.


5- İhaleye Çıkan Akaryakıt İstasyonunu Yerinin Adres ve Muhammen Bedelleri_


Adres    Ada Parsel    M2    Muhammen Bedel (K.D.V. DAHİL)    Geçici Teminat


Yeni Mahalle (İmrahor)    219/1    4628,44    750.000.00 TL    22.500.00 TL


6- İhaleye katılmak isteyenlerin 10.11.2014 saat 16:00'a kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.


7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.


8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.


İlgililere ilanen duyurulur.


İhale ilanı için tıklayın