Ankara'da icradan 9 milyon TL'ye satılık 2 bina!

Ankara'da icradan 9 milyon TL'ye satılık 2 bina! Ankara'da icradan 9 milyon TL'ye satılık 2 bina!

Ankara 22.İcra Dairesi, Ankara İli Keçiören İlçesi Subayevleri Mahallesi'ndeki 2 binayı satışa çıkardı. Binaların satış bedeli 4.5 milyon TL olarak belirlendi.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :  Ankara  İli Keçiören İlçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi Atatürk caddesi No: 19 bulunan 1 nolu dükkan ve 1 nolu depo eklentisi tapuda 33843 ada 2 parselde kayıtlıdır. Bina, 2 bodrum + zeminkat + galeri boşluğu + teras kattan oluşmaktadır. Fiili durumda 1 ve 2 nolu dükkanlar birleştirilmiş Binada ısınma, fan sistemi ile sağlanmaktadır.Açık teras ve otopark mevcuttur. Dükkan bodrum kat depoları ile birlikte 247,00 metrekare kullanım alınlı olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılacaktır Gayirmenkulün geniş evsafı dosyadaki bilirkişi raporunda mevcuttur.


Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oram: Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1.Satış Günü: 19/07/2016 günü 14:15-14:25 arası

2.Satış Günü : 19/08/2016 günü 14:15-14:25 arası


Satış Yeri

19/07/2016 günü 14:15-14:25 arası

19/08/2016 günü 14:15-14:25 arası

Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara


2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İli Keçiören İlçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi Atatürk caddesi No: 19 bulunan 2 nolu dükkan ve 2 depo eklentisi tapuda 33843 ada 2 parselde kayıtlıdır. Bina, 2 bodrum + zemin kat + galeri boşluğu + teras kattan oluşmaktadır. Fiili durumda 1 ve 2 nolu dükkanlar birleştirilmiş Binada ısınma, fan sistemi ile sağlanmaktadır. Açık teras ve otopark mevcuttur. Dükkan bodrum kat depolan ile birlikte 247,00 metrekare kullanım alınlı olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılacaktır. Gayirmenkulün geniş evsafı dosyadaki bilirkişi raporunda mevcuttur.


Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1.Satış Günü : 19/07/2016 günü 14:30-14:40 arası

2.Satış Günü : 19/08/2016 günü 14:30-14:40 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara


Satış şartları

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmadaistekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen

mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/87 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.