09 / 08 / 2022

Anne baba hayattayken reddi miras yapılabilir mi?

Anne baba hayattayken reddi miras yapılabilir mi?

Reddi Miras; miras bırakanın vefatı sonrasında yasal mirasçıların veya atanmış mirasçıların ölen kişinin tüm borç ve alacakları ile birlikte reddetmesi olarak ifade ediliyor. Peki, anne baba hayattayken reddi miras yapılabilir mi?Miras hukukuna göre yasal mirasçılar ve atanmış mirasçıların mirası reddetme hakkı bulunuyor. Miras, 3 aylık süre içerisinde reddedilebiliyor. 3 aylık süre, yasal mirasçılar açısından mirasçı olduklarını öğrendikleri tarih itibariyle başlamış oluyor. Yasal mirasçılar açısından bu sürenin miras bırakanın ölüm tarih itibariyle başladığı varsıyılıyor. Aksi ispat edilebilirse bu süre, öğrenme tarihinden itibaren başlamış oluyor. 

Vasiyetname ile atanmış mirasçılar bakımından ise 3 aylık süre vasiyetnamenin, atanmış mirasçılara bildirildiği tarih itibariyle başlamış oluyor. Mirasın reddine ilişkin beyanının yazılı veya sözlü olarak Sulh Hukuk Mahkemesine bildirilmesi gerekiyor. 

Anne baba hayattayken reddi miras yapılabilir mi?

Redde ilişkin beyanın herhangi bir koşul veya şarta bağlanmamış olması gerekiyor. Mirasın reddine ilişkin beyan, mirasın açıldığı yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından özel bir kütüğe yazılıyor. Talep edilmesi halinde mirası reddeden mirasçıya mirası reddettiğini gösteren bir belge de verilebiliyor. Yasal süre içerisinde mirasın reddedilmemesi halinde bu yolla mirasın reddini talep etme hakkı ortadan kalkmış oluyor. 

Miras bırakanın tüm mirasçıları tarafından mirasın reddedilmesi gibi bir durumda tereke, Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümlerine uygun olarak tasfiye ediliyor. Tasfiye işlemi yapıldıktan sonra miras bırakanın malvarlığında borçları ödendikten sonra artan bir değer olursa, mirasçılar sanki mirası reddetmemişler gibi işlem yapılıyor ve artan değer miras payları oranında paylaştırılıyor.