26 / 06 / 2022

Antalya Muratpaşa'da 38.5 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Antalya Muratpaşa'da 38.5 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Antalya 5. Satış Memurluğu, Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan 3 gayrimenkulü 38 milyon 484 bin 307 TL'ye icradan satıyor...Antalya 5. Satış Memurluğu tarafından, Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan 3 gayrimenkul 38 milyon 484 bin 307 TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Oca 2022 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. ANTALYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu 28140 Ada 7 nolu parsel Antalya ili Muratpaşa İlçesi Mehmetçik mahallesi adresinde kaim olup, kaydında kargir ev ve arsası olarak kayıtlıdır, Taşınmaz içerisinde dosya içerisindeki mevcut Fen bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen 52,00 M2 taban oturumlu tek katlı taş subasman C harfi ile belirtilen 23,00 M2 yüzölçüme sahip tek katlı bina C 1 ile gösterilen 686,00 M2 topam alanlı seranın 666,00 M2 lik kısmı, C2 harfi ile belirtilen 1.217,00 M2 toplam alanlı seranın 1.004,00 M2'lik kısmı, C3 harfi ile belirtilen 1.210,00 M2 toplam alanlı seranın 760,00 M2'lik kısmı,D harfi ile belirtilen 42,00 M2 taban alanlı tek katlı bina, E harfi ile belirtilen 64,00 M2 tek katlı binanın 42,00 M2'lik kısmı F harfi ile belirtilen 111,00 M2 taban alanlı iki katlı binanın 12,00 M2'lik kısmı kalmaktadır , çeşitli cins ve yaşta 3 Adet Dut, 1 Adet Kayısı,11 Adet Portakal, 1 Adet Nar, 24 Adet İncir,1 Adet Bağ ağaçlar bulunmaktadır.Ulaşım 1238 sokaktan sağlanabilmektedir,
Adresi : Mehmetçik Mahallesi Muratpaşa Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 7.629,99 M2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Satışa konu ada-parsellerin de içerisinde bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli 432 ve 433 sayılı
kararıyla onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçemli nazım imar planı revizyonları
Antalya 1 İdare Mahkemesinin 11/11/2020 tarihli 2019/1154 Esas, 2020/941 nolu
kararı ile ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/08/2019 tarihli 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı revizyonu Antalya 4
İdare Mahkemesinin 12/03/2021 tarihli 2019/ Esas 2021/112 karar no'lu kararı
ile iptal edilmiştir, Ayrıca Muratpaşa Belediyesinin 30/09/2021 tarih ve 22983
no'lu yazısında söz konusu parsellerde parselasyon iptali bulunmamaktadır.
Belediyece bu bölgede inşaat yapımı için imar çapı verilmemektedir.
Kıymeti : 23.618.450,83 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : ANTALYA 5 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -

Antalya Muratpaşa da 38.5 milyon TL ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 28142 Ada, 2 Parsel, MEHMETÇİK Mahalle/Köy, Satışa konu 28142 Ada 2 nolu parsel Antalya ili Muratpaşa İlçesi Mehmetçik mahallesi adresinde kaim olup, kaydında arsa niteliğindedir, bilirkişi raporunda mevcut fen bilirkişisine ait krokide A harfi ile belirtilen 1.626,00 M2 toplam alanlı tek katlı binanın 80,00 M2'lik kısmı C3 ile belirtilen 1.210,00 M2 'lik toplam alanlı kasnak betonlu kenarı cam üstü cam kaplı seranın 51,00 M2'lik kısmı ile çeşitli yaşlarda 1 Adet Dut, 1 Adet Şeftali,1 Adet Erik,1 AdetBadem ve 23 Adet Palmiye ağaçları bulunmaktadır, parsele ulaşım 1238 sokaktan sağlanmaktadır,
Adresi : Mehmetçik Mahallesi Muratpaşa Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.758,94 M2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Satışa konuada-parsellerin de içerisinde bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli 432 ve 433 sayılı
kararıyla onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçemli nazım imar planı revizyonları
Antalya 1 İdare Mahkemesinin 11/11/2020 tarihli 2019/1154 Esas, 2020/941 nolu
kararı ile ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/08/2019 tarihli 469 sayılı
kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı revizyonu Antalya 4
İdare Mahkemesinin 12/03/2021 tarihli 2019/ Esas 2021/112 karar no'lu kararı
ile iptal edilmiştir, Ayrıca Muratpaşa Belediyesinin 30/09/2021 tarih ve 22983
no'lu yazısında söz konusu parsellerde parselasyon iptali bulunmamaktadır.
Belediyece bu bölgede inşaat yapımı için imar çapı verilmemektedir.
Kıymeti : 8.380.825,38 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : ANTALYA 5 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 28147 Ada, 1 Parsel, MEHMETÇİK Mahalle/Köy, Satışa konu 28147 Ada 1 nolu parsel Antalya ili Muratpaşa İlçesi Mehmetçik mahallesi adresinde kaim olup, kaydında arsa niteliğindedir, dosya içerisinde herhangi bir inşai muhdesat bulunmamakta olup değişik yaşarda 15 Adet Zeytin ve 3 Adet portakal ağaçları bulunmaktadır.
Adresi : Mehmetçik Mahallesi Muratpaşa Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.159,02 M2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Satışa konu ada-parsellerin de içerisinde bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli 432 ve 433 sayılı
kararıyla onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçemli nazım imar planı revizyonları
Antalya 1 İdare Mahkemesinin 11/11/2020 tarihli 2019/1154 Esas, 2020/941 nolu
kararı ile ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/08/2019 tarihli 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı revizyonu Antalya 4
İdare Mahkemesinin 12/03/2021 tarihli 2019/ Esas 2021/112 karar no'lu kararı
ile iptal edilmiştir, Ayrıca Muratpaşa Belediyesinin 30/09/2021 tarih ve 22983
no'lu yazısında söz konusu parsellerde parselasyon iptali bulunmamaktadır.
Belediyece bu bölgede inşaat yapımı için imar çapı verilmemektedir.
Kıymeti : 6.484.005,09 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : ANTALYA 5 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Antalya Muratpaşa da 38.5 milyon TL ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi (%005,69) , KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.