08 / 08 / 2022

Beykoz'da 8.6 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Beykoz'da 8.6 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 168 ada 6 parsel ve 185 ada 5 parsel ile Anadolu Hisarı Mahallesi, 853 ada 4 parselde yer alan gayrimenkulleri toplam 8 milyon 648 bin 775 TL'ye icradan satıyor...Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 168 ada 6 parsel ve 185 ada 5 parsel ile İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 853 ada 4 parselde yer alan gayrimenkuller toplam 8 milyon 648 bin 775 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 7 Nisan 2020 tarihinde saat 09:45'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ
2018/5391 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 168 Ada, 6 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 168 ada 6 parsel sayılı 5.890,12 m miktarlı ev ve bahçe vasıflı taşınmazın borçluya ait 325/1549 Hissesi satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmış olup, dosyasında harita plan örneği bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı vc kadastrodan temin edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın arsa alanı, boyutları, bulunduğu semt vc mevki itibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde imar durumu bulunmaktadır. Beykoz Belediyesi E.410I37 sayıl] imar durum yazısında edinilen bilgiye göre 168 ada 6 parselin olduğu bölge İstanbul TU numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kumlunun 15/11/1995 tarih ve 7755 sayılı karan ile ilan edilen İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal sit Alanı içinde kalmaktadır. Bölgede 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Taşınmazın uygulama İmar planı olmadığından halihazırda yapılaşma hakkı mevcut değildir. Taşınmazın uygulama imar planı olmadığından halihazırda yapılaşma hakkı mevcut değildir.Değerlemeye konu parsel, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ressam Mehmet Caddesi, No: 35-33-33/1 adresindedir. Değerlemeye konu hisseye karşılık gelen bölüm ilgililerce no:33 olarak gösterilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı bodrum + zemin + 1-3 normal kat ve çatı olacak şekilde gecekondu tarcı yapılaşma ve boş araziler söz konusudur Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt-orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür. Ulaşım mümkündür İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ressam Mehmet Caddesi, No: 35-33-33/1 ve Aziz Demiray Sokağı 6, 6/1, 6/2 adresindedir. Parsel üzerinde 7 adet yapı mevcuttur. Değerlemeye konu hisseye karşılık gelen bölüm ilgililerce no:33 olarak gösterilmiştir. Parsel dikdörtgene yakın geometrik yapıdadır. Parsel kuzeyde Ressam Mehmet Caddesine güneyde ise Azız Demiray Sokak'a cephelidir, 33 nolu kısımda mal sahibi tarafından ev olarak kullanılan BAK yapı ve sera olarak kullanılan müştemilat yer almaktadır. Mal sahibince kutlanılan ev ; hol, koridor, 3 oda, mutfak banyo-WC hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz soba İle ısınmaktadır. Taşınmazın yaklaşık brüt 115 m2 kullanım alanlıdır. Sera maliyeti altyapı maliyetinde dikkate alınmıştır. Açık atanlar kısmen beton parke kısmen de toprak ve bitki örtüsüdür. İstanbul İli Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ressam Mehmet caddesi No: 33 Ev ve bahçe nitelikli taşınmazın değerlemeye konu Sebahattin Sancakla ait 325/1549 hisseye karşılık gelen kısım için Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/196 Esas sayılı dosyasından bilirkişilerce mezkur değer takdir edilmiştir.
Kıymeti : 1.334.585,12 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 05/05/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 185 Ada, 5 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, İstanbul ili Beykoz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 185 ada 5 parsel sayılı 23.302,57 m3 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 1/3 Hissesinin Dosya içerisinde imar durumu bulunmaktadır. Beykoz Belediyesi E.4I0137 sayılJ imar durum yazısında edinilen bilgiye göre f 85 ada 5 parselin olduğu bölge İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 15/11/1995 tarih ve 7755 sayılı karart ile ilan edilen İstanbul Kuzey kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal sit Alanı içinde kalmaktadır. Bölgede 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar Planı bulunmamaktadır. Taşınmazın uygulama imar planı olmadığından halihazırda yapılaşma hakkı mevcut değildir. Dosyasında harita plan örneği bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı ve kadastrodan temin edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın arsa kalanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir.Kadastroda yapılan Şifahî incelemede parsel üzerinden 50 no tu parselin ifraz olduğu ancak ifraz işlemlerinin halen tescil edilmemesi nedeniyle çapının bilgi amaçlı olduğu taşınmazın son halinin bilgi amaçlı olduğu anlaşılmıştır. Değerlemeye konu parsel, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ovayolu Caddesi No.3/2 185 ada 5 parseldir. Taşınmazın cepheli olduğu yol henüz asfaltlanmamış imar yolu niteliğindedir. Keşif sırasında değerlemeye konu hisseye karşılık gelen herhangi bir bölüm beyan edilmemiş olup . Parselin tamamı üzerinden değerleme yapılarak hisse oranı dikkate alınarak değer belirlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle tarla kullanımlı ve çiftlik kullanımlı araziler ile 1-2 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın ditşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın ggerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar orta mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, kırsal kullanıma uygun ve ayrıca alt-orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ovayolu Caddesi No.3/2 (185 ada 5 parsel( adresindedir. Değerlemeye konu hisseye karşılık herhangi bir bölüm beyan edilmemiştir. Parselin belli bir geometrik şekli mevcut değildir. Panel güney batıda toprak yol niteliğindeki kadasral yola diğer yönlerde ise komşu parsellere Çephelîdir. Daha önce kahvaltı ve hobi bahçesi olarak kiracısı tarafından kullanılmakta olduğu anlaşılan taşınmazın halihazırda herhangi bir kullanımı mevcut değildir. Açık alanlar kısmen beton parke kısmen de toprak ve bitki örtüsüdür, çevre çiti ve kısmen peyzaj mevcuttur. İstanbul İli Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi [85 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın değerlemeye konu Sebahattin Sancak'a ait 1/3 hisse değeri İçin Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/196 Esas sayılı dosyasından bilirkişilerce mezkur değer takdir edilmiştir.
Kıymeti : 4.821.548,57 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 853 Ada, 4 Parsel, ANADOLU HİSARI Mahalle/Köy, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hîsan Mahallesi, 853 ada 4 pajsel sayılı 182,45 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın borçluya ait 1/3 Hissesinin dosya içerisinde imar durumu bulunmaktadır. Beykoz Belediyesi E.4I0137 sayılJ imar durum yazısında edinilen bilgiye göre f 85 ada 5 parselin olduğu bölge İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 15/11/1995 tarih ve 7755 sayılı karart ile ilan edilen İstanbul Kuzey kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal sit Alanı içinde kalmaktadır. Bölgede 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar Planı bulunmamaktadır. Taşınmazın uygulama imar planı olmadığından halihazırda yapılaşma hakkı mevcut değildir. Dosya içerisinde harita plan örneği bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı ve kadastrodan temin edilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade İle arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın arsa atam, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibarîyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Değerlemeye konu parsel, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:50, 50-A adresindedir. Taşınmaz kuzeybatıda Asfalt yola diğer yönlerde komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz iki ayrı dükkan olarak kiracıları tarafından dükkan- İşyeri olarak kullanılmaktadır. Değerlemeye konu hisseye karşılık gelen herhangi bir bölüm beyan edilmemiş olup . Parselin tamamı üzerinden hisse oranı dikkate alınarak değer belirlenmiştir. Taşınmaz bölgenin ana arterlerinden olan Fatih Suttan Mehmet Caddesi Üzerinde ticari faaliyetlerin ve yaya siritîlasyonun yoğun olduğu konumdadır. Yakın çevrede, genellikle işyeri kullanımlı dükkan ve plazalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölge ticaret alt merkezi niteliğindedir. Bölge, işyeri ve ofis kullanımı için tercih görür niteliktedir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür. İstanbul İltT Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, No:5l), 50-A (tapuda Anadolu hisan Mahallesi 853 ada 4 ^oaısel) adresindedir. Değerlemeye konu hisseye karşılık herhangi bir bölüm beyan edilmemiştir. Parsel kareye »yakın geometrik şekildedir. Parsel kuzey batıda asfat caddeye ve diğer yönlerde îse komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz kiracıları tarafından Haşan Usta Süttü tatlılar tarafından cafe olarak ve Vodafone tarafından hat ve telefon satış ve servis mağazası olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın caddeye göre solundan dışarıdan çıkılan merpen ile ulaşılan çatı katı mevcuttur. Dış cephesi kısmen kaplama kısmen sıva+boyadır. Vitrin doğramaları alüminyumdan mamuldür, iç mekanları kiracıları tarafından İhtiyaca göre düzenlenmiştir. Yerinde yapılan incelemeye göre yaklaşık 200 brüt m2 kullanım alanı mevcuttur. İstanbul İli Beykoz llçesuAnadoluhisan Mahallesi 853 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazın değerlemeye konu Sebahattİn Sancak?a ait 1/3 hisse değeri İçin Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/196 Esas sayılı dosyasından bilirkişilerce mezkur değer takdir edilmiştir.
Kıymeti : 2.492.642,67 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 05/05/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5391 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.