Antalya'da 808 bin TL'den satılık arsa!

Antalya'da 808 bin TL'den satılık arsa!T.C. Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kışla mahallesindeki arsayı 808 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 29 Haziran 2012 Cuma günü 16:00-16:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. ANTALYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI VE İLANEN TEBLİĞ 2012/1 Satış Taşınmazın; Tapu Kaydı: ANTALYA ili, MURATPAŞA ilçesi, KIŞLA mahallesi/köyü, pafta, 1307 ada, 7 parsel, 404 m2, Arazi kayıtlı taşınmaz Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/06/2009 tarih 2007/552 E.2009/692 sayılı kararı gereğince ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş olmakla; varsa üzerindeki muhtesatlarla birlikte ve üzerindeki şerh ve yükümlülükler ile birlikte açık arttırma ile satılacaktır. Özellikleri: Antalya Kışla mah,1307 ada 7 nolu parsel sayılı taşınmaz arsa vasfında olup üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Hür türlü belediye alt hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşımı kolaydır. Şehir merkezindedir. Civarında her türlü ticari faaliyet gösteren dükkanlar mevcuttur.Ticari potansiyeli mevcuttur.Arz ve talebin yoğun olduğu bölgededir.Civarında kat karşılığı inşaat sözleşmesi %50-%60 civarında verilmektedir. Şehrin turistik merkezi olan Cumhuriyet meydanı ve kalekapısına yakın konumdadır.Ordu evi lojmanlarının arasındadır. Eski yerleşim bölgesidir. imar Durumu: Taşınmazın imar planına göre parselin bulunduğu ada da uygulama sınırına göre düzenleme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Emsali 1.25, uygulama sınırından 7m çekmeli,yoldan 5 arka cepheden 3m çekmelidir, Saçak seviyesi 19.50m’dir. 1. Satış Günü ; 19/06/2012 2. Satış Günü : 29/06/2012 Satış Saati: 16:00 -16:10 - Arası Satış YatıANTALYA ADALET SARAYI 5.KAT KUZEY CEPHE 2,SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU Muhammen Bedel: 808.000,00 TL Satış Şartları; 1 -Şatış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40’ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde 161.600,00 Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı,'tahliye ve teslim masrafları, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan -tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale,farkı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5-Satış tapu kaydındaki tüm ' yükümlülükler ile birlikte yapılacaktır, ihaleye iştirak eden alıcılar şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacaklarını, başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2012/1 Satış sayılı dosyasına başvurmaları, ilanı ilanen tebliğ olunur. 04/05/2012 (') ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m. 126) B: 29406 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!