Antalya'da imar sorunu yaşanıyor!

Antalya'da imar sorunu yaşanıyor!

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Antalya’da, öncelikle imar ve planlama konusunda yaşanmakta olan sorunların bugüne kadar bir standardın yakalanamadığının göstergesi olduğunu da vurguladı.


Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, kentlerde yerel demokrasinin gelişiminin, ancak açık ve şeffaf yönetimlerin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, kentle ilgili karar süreçlerine kentlinin de katılımının sağlanması gerektiğini söyledi.


Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, kentlerde yerel demokrasinin gelişiminin, ancak açık ve şeffaf yönetimlerin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, kentle ilgili karar süreçlerine kentlinin de katılımının sağlanması gerektiğini söyledi.


AKM Perge Salonu’nda bugün gerçekleştirilen Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Kurt, halkın kenti ilgilendiren kararlara katılımının ve söz sahibi olmasının, çağdaşlaşmanın bir gereği olduğunu ifade ederek, “Kentle ilgili tüm kararların yerel, örgütlü ve örgütsüz kesimin görüşleriyle alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu konuda ülkemizde en deneyimli ve güçlü bir yapı olarak; katılımcılık oyunu ile gerçek katılımı da ayırt edebilmekteyiz” dedi.


‘KENTİN ÇİRKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ADETA BİR ÇABA SARF EDİLİYOR'

Hızla büyümekte olan Antalya’da, öncelikle imar ve planlama konusunda yaşanmakta olan sorunların bugüne kadar bir standardın yakalanamadığının göstergesi olduğunu da vurgulayan Semanur Kurt, “İmar ve planlamadan, ulaşım, kaldırım düzenlemelerine kadar yaşanmakta olan sorunlar ortada. Örneğin; bir sokağın iki tarafındaki kaldırımlar bile farklı ve üstelik kalitesiz malzemelerle yapılabiliyor. Binaların dış cephelerinden, çatılarına ve tabela karmaşıklığına kadar sayılabilecek bir dizi düzensizlik ile adeta kentin çirkinleştirilmesi yönünde bir çaba sarf ediliyor” diye konuştu.

Kent merkezindeki tarihi ve kültürel değerlerin koruması konusunda sarf edilen çabaların da amacına uygun ve istenilen düzeyde olmadığı eleştirisinde bulunan Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, “Diğer yandan ülkemizde rantı yüksek olan bölgelerdeki aykırı imar uygulamaları ve kamu ihaleleriyle ilgili zaman zaman ortaya atılan şaibeler, ilgili kanun ve yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi gereğini de zorunlu kılmaktadır. Bir diğer önemli konu ise imara açılan bölgelerde, bazı sosyal donatılar için 18 uygulamasıyla kamuya terk edilen alanların, ilgili belediyeler tarafından ne derecede amacına uygun değerlendirilip, değerlendirilmediği de araştırılmalıdır” dedi.


‘KUTSALLARIMIZI OYA TAHVİL ETMEDİK’

Konuşmasında, yaklaşmakta olan seçim tarihine de dikkat çeken Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir seçim süreci daha bitmek üzere; demokrasinin önkoşulu olan hukuk devletinden asla ödün verilemez. En başta Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve millet olma kutsallarımızın içi boşaltılmadan;  ülkemizin sağlıklı, huzurlu, sosyoekonomik düzeyini yükseltecek programlarla kendi kaynaklarımızın da doğru kullanıldığı programlarla,  tüm siyasi partilerimiz günü kurtaran nutuklardan ve popülist siyasetten uzak, TBMM çatısı altında sorunlara çözüm aramalıdır. Yine güzel Anadolu’muzda demokratik haklarımızın kullanımında karanlık güçlerin emellerine fırsat verilmeden hukuk devleti güvencesiyle kullanabilmemiz büyük önem taşımaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarımızı, kutsallarımızı oya tahvil etmedik. Yine bilinmelidir ki, ortak bir vatan ve milletin altımızdan kaydırma çabasının farkında olduğumuz ve izin verilmeyeceğidir. Biz millet olarak dik durmalıyız. Siyaset de buna göre şekillenmeli ve bizi şekillendirmemelidir. Bu çabalara sivil toplum örgütleri ve toplum içinde yer alan sağduyulu kanaat önderlerinin de destekleriyle birlik ve bütünlük içerisinde iyi bir süreç diliyoruz.”


Antalya Hilal