Antalya'da şehirlerarası terminal kiraya verilecek!

Antalya'da şehirlerarası terminal kiraya verilecek!Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Duraliler mevkiinde 235 bin 500 dekar alanda inşa edilmiş bulunan, şehirlerarası ve kırsal terminal ile bunlara ait otopark ve eklerini kiraya vermek üzere ihale açtıŞehirlerarası ve kırsal terminal ile bunlara ait otopark ve ekleri temizlik, güvenlik ve peyzaj işinin de yapılması şartı ile 1 Ocak 2011 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 5 yıl süreyle kiraya verilecek. İhalede işin muhammen bedeli 3 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Katılımcılardan 105 bin lira tutarında geçici teminat, kesinleşen ihale sonucuna göre oluşan yıllık ihale bedelinin yüzde 6’sı oranında kesin teminat, kesinleşen ihale sonucuna göre oluşan yıllık ihale bedelinin yüzde 20’si oranında ise ek teminat alınacak. İhale, kapalı teklif (artırma) usulü ile 14 Ekim 2010 tarihinde saat 15.30’da Antalya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ihaleye ait şartname ve eklerini bedeli mukabili, İşletme ve iştirakler Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içinde satın alabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecek.
AA