Çukurova Balkon

Apartman işletme projesi nasıl hazırlanır?

Apartman işletme projesi nasıl hazırlanır? Apartman işletme projesi nasıl hazırlanır?

Apartman yönetimine seçilen yöneticinin yerine getirmesi gereken bazı görev ve sorumlulukları bulunuyor. Bunlar arasında işletme projesinin hazırlanması da yer alıyor. Peki apartman işletme projesi nasıl hazırlanır?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Apartman işletme projesi nasıl hazırlanır?

Bilindiği üzere sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüme sahip yapılarda yönetimin oluşturulması; yöneticinin seçilmesi zorunlu kılınıyor. Yönetime seçilen yöneticinin bazı görev ve sorumlulukları bulunuyor.


Apartman yöneticisinin görevleri arasında "apartman işletme projesi"nin de hazırlanması yer alıyor. Peki "Apartman işletme projesi nasıl hazırlanır?" diyorsanız, hemen Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümleri inceleyelim.


İşletme projesinin yapılması:

Madde 37 – 

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.


Bu projede özellikle:

a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;

Gösterilir.


Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.


Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.Apartman ve site yönetim kanunu!
Apartman yönetimi yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com