Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar!

Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar!

Apartmanda yönetim için, kat malikleri kurulu toplantısında seçim yapılıyor. Peki apartman yöneticiliği için gerekli evraklar nelerdir? İşte tüm merak edilenler...Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar!
Kat malikleri tarafından seçilen apartman yöneticisi, apartmanda yapılması gereken işleri yapmak veya yaptırmak; apartmandaki huzuru bozacak durumları engellemek için yükümlü olacak. Apartman yöneticisi tarafından kat malikleri kurulunun aldığı kararlar yerine getirilecek. 

Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar!

Apartman yöneticisi olmak için gerekli şartlar neler?

Apartman yöneticisi olmak için gerekli şartlar aşağıdaki şekildedir:

1. Kişinin güvenilir,

2. Akli melikelerinin yerinde,

3. Sakin ve iletişimi kuvvetli biri,

4. Hukuki mevzuata hakim hakkını hakkı olmayanı bilen,

5. Kat maliklerinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik,

6. Daha önce kendisine duyulan güveni asla suistimal etmemiş olması gerekir.

Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar!

Apartman yöneticisini kim seçer?

Apartmanda yöneticilik yapacak kişiler kat malikleri tarafından seçilecek. Kat maliklerinin anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaması durumunda taşınmaza en yakın  sulh hukuk mahkemesince yönetici seçiliyor.

Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar!

Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar

Apartman yöneticiliği için gerekli evraklar şu şekilde:

1.Karar Defteri
2.İşletme Projesi
3.Toplantı Belgeleri
4.İdari Belgeler
5.Mali Belgeler

Apartman yöneticisi olmak için gerekli şartlar neler?

Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com