Apartmanda internet kafe nasıl açılır?

Apartmanda internet kafe nasıl açılır? Apartmanda internet kafe nasıl açılır?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararla internet kafe açmak mümkün...Hürriyet yazarlarından Oya Armutçu bugün köşesinde "Apartmanda internet kafe nasıl açılır?" başlıklı yazısına yer verdi. İşte yazının detayları; 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararla internet kafe açmak mümkün. ‘Ortak yer’ olan apartman girişine bankamatik konulması için ise tüm kat maliklerinin izni ve kat malikleri kurulunda oybirliğiyle karar alınması gerekiyor.

OKURLARIMDAN apartmanda internet kafe açmak ve kapı girişine bankamatik koydurmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair çok sayıda soru geldi.

Birkaç okurum ise bu internet kafe ve bankamatiklerden şikâyetçi. İptal ettirmek için hukuken ne yapabileceklerini soruyorlar. Önce bu soruları özetleyen ikisi:

1- Tapuda asma katlı bodrumlu dükkân olarak geçen işyerinde internet kafe açmak için diğer mesken sahiplerinin muvafakatnamesi gerekir mi?

2- Apartman girişine bankamatik koydurmak için komşuların izni ve apartman yönetim kurulu izni gerekir mi?

İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

Okurlarımın sorularını toplu yaşam alanları hukuku uzmanı avukat Cemalettin Gürler, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre şöyle yanıtladı:

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 5’e göre, tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararın bulunması gereklidir. Yine aynı yönetmeliğe göre internet kafeler umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak tanımlanmıştır.

İnternet kafe açılması ile ilgili ana gayrimenkulün yönetim planında açılamayacağına dair bir hüküm yoksa, kafenin açılması kat malikleri kurulunun oyçokluğu ile mümkün olacaktır.

ALTI AY İÇİNDE İPTAL DAVASI

Kararın aleyhinize olması halinde, eğer kat malikiyseniz ve toplantıda yer aldıysanız toplantı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, toplantıda yer almadıysanız da kararı öğrenmenizden itibaren 1 ay ve her halükârda kararın verilmesinden itibaren 6 ay içerisinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açma hakkına sahipsiniz.

Ancak kat maliki değilseniz dava açma hakkınız bulunmamaktadır. KMK’ya göre kat malikleri kurulunun kararlarına karşı yasada öngörülen zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak sadece kat maliklerinin dava açma hakları vardır.”

TAPUDA MESKEN GÖRÜNÜYORSA

Gürler’in yanıtına ek şu bilgiyi de vermek istiyorum. 634 sayılı KMK kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde “mesken” olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde “sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılabilmesi için” kat maliklerinin oybirliği ile karar alması gerekiyor.”

BANKAMATİK SORUSU

AVUKAT Cemalettin Gürler, apartman girişine bankamatik konulması sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Apartmanın girişi, KMK madde 4/a’da ‘genel giriş kapıları’ denilmek suretiyle kanun gereği ortak yerlerden sayılmıştır. Aynı kanunun 16. maddesi hükmüne göre kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

Apartman girişine bankamatik koydurmak, esasında bankamatik konulan alanın bankaya kiralanmasıdır. KMK madde 45’e göre ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilmektedir. Ortak yerlerden olan apartman giriş kapısına bankamatik konulması önemli yönetim işlerindendir ve kat malikleri kurulunda oybirliğiyle alınacak bir karar ile gerçekleştirilebilir.”