Apartmanlarda kapıcı çalıştırmanın kuralları neler?

Apartmanlarda kapıcı çalıştırmanın kuralları neler?

Sitelerde kapıcı çalıştırmanın bazı kuralları bulunuyor. Peki, sitelerde çalıştırılan kapıcılar konusunda yasal düzenlemeler neler? İşte detaylar...


Günümüzde birçok apartmanın kapıcısı bulunuyor. Birçok ev sahibi bu apartmanlarda çalışan kapıcılar hakkında bilgi sahibi değil. Takvim Gazetesi'nden Feride Hilal İmal, sitelerde kapıcı çalıştırmanın yasal düzenlemelerini kaleme aldı. İşte İmal'ın o yazısı...

Sitede çalıştırdığımız kapıcılar konusunda yasal düzenlemeler nelerdir? 

Kapıcılar 4857 sayılı İş kanunu, Konut Kapıcıları Yönetmeliği ve İş sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde çalıştırılmalıdır. Buna göre kapıcı ile bir iş sözleşmesi yapılmalı ve bu sözleşmede; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının düzenlenmesi gerekir. Kapıcılar için de 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanunu'nun 63'üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir ve ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir. Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücreti, çalıştırılması halinde hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti ödenir. Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır. Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir. Fakat geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez…

Gürültü yapan komşu için dava açılabilir mi?