Apartmanlarda yangın merdiveni zorunluluğu!

Apartmanlarda yangın merdiveni zorunluluğu!

Hangi yapılarda yangın merdiveni zorunluluğu bulunuyor? Yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
Apartmanlarda yangın merpeni zorunluluğu!

Apartmanlarda yangın merpeni, yapının ortak merpenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olan merpenlerine deniyor. Kaçış merpeni olarak da nitelendirilen yangın merpeni yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçası olarak ifade ediliyor.


Kaçış merpenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merpenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı özellikleri ile diğer bölümlerden ayrılıyor.


Yangın merpeni, aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış bulunması şartı aranıyor. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçerse, en az 4 çıkış zorunluluğu bulunuyor.


Söz konusu merpenler, yapının dışında yapılabiliyor. Ancak bu husus ile ilgili de uyulması gereken hükümler bulunuyor. Örneğin, bina yüksekliği 21.50 metreden fazla olan binalarda, bina dışında açık merpenlere izin verilmiyor.


Yangından kaçış yolları

Yangından kaçış yolları ile ilgili hükümler "Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik" içerisinde ele alınıyor. Söz konusu bilgiler, madde 31'de yer alıyor.


Kaçış Yolları

MADDE 31- (1) Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına;

a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,

b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,

c) Kat çıkışları,

ç) Zemin kata ulaşan merpenler,

d) Zemin katta merpen ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,

e) Son çıkış,

dâhildir.

(2) Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.


Kaçış merpeni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

MADDE 40- (1) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve kaçış merpenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış merpenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış merpenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merpenlerden geçilerek kaçış merpenine ulaşılamaz. 

Kaçış merpeni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır.

(2) Merpen yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilir. Kaçış merpenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com