Arasan Deu İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arasan Deu İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arasan Deu İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün  Bağcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Arasan Deu Group tarafından kuruldu.


Arasan Deu İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün  Bağcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Arasan Deu Group tarafından kuruldu.

Arasan Deu İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
a) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. b) Herhangi bir arsa üzerinde bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdederek işyerlerinden oluşacak bir inşaat projesini doğrudan ve/veya taşeronlar vasıtası ile gerçekleştirmek ve inşaatın tamamlanmasını takiben söz konusu konut ve işyerlerini satmak, kiralamak ve/veya işletmek. c) Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, tesisat, montaj işleri ile her nevi müteahhitlik işlerini üstlenmek ve bu fasıldan olmak üzere inşaat ve tesisat projelerini hazırlatmak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak.resmi yarı resmi ve özel ihalelere katılmak. toplu ve münferit konut işyerleri, iş hanlar, fabrika, hastane ve komple sanayi tesisleri ile sosyal tesisler inşa etmek. satmak ve satışını organize etmek, d) Makinalı ve makinasız hafriyat nakliyat işleri yapmak, Şirket, işletme konularını gerçekleştirmek için ve konuları ile ilgili olmak kaydı ile, a)Konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir ve teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir, pazarlayabilir. b)Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında mümessillik, temsilcilikler, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. c)Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. d)Konusu ile ilgili, aracılık yapmamak kaydı ile, mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir. Gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. e)Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, devlet ve ticari kuruluşların kredi, teşvik, ve desteklerinden yararlanabilir. f)Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, telif hakları, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, know-how, good-willroyalty, franchising gibi gayrı maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. g)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Adres: Göztepe Mah.Batışehir Cad. Batışehir Sit.K Blok N:2/2/042 Bağcılar