Çukurova Balkon

Arazi kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Arazi kira sözleşmesi nasıl yapılır? Arazi kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Arazi kiralama süresi arazinin toprak sahibi tarafından kiracıya teslim edildiği veya teslime hazır bulundurulduğu tarihte başlıyor. Peki, arazi kira sözleşmesi nasıl yapılır? İşte arazi kira sözleşmesi örneği..


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Arazi kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Arazi sahipleri, taşınmaz malını kiraya verebiliyor. Kira süresi arazinin toprak sahibi tarafından kiracıya teslim edildiği veya teslime hazır bulundurulduğu tarihte başlıyor.


Kiraya ilişkin yapılan anlaşma detaylarının arazi kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekiyor. Öncelikle araziye ve arazi sahibine ilişkin bilgilere yer veriliyor. Daha sonra ise, kiracıya ve kiracılık maddeleri sözleşmede belirtiliyor. Peki, arazi kira sözleşmesi nasıl yapılır?


Arazi kira sözleşmesi örnek..

Arazinin:

Bulunduğu yer:

-İl

-İlçe

-Bucak

-Köy


Mevkisi:

Ada Parsel No:

Toplam Alanı:

Hisse Oranı:

Hisseye İsabet Eden Alanı:


Yukarıda özellikleri yazılı arazilerin ..../.../..... tarihinden ..../..../..... tarihine kadar, tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere toplam .......... bedel karşılığı kiralandığına dair iş bu sözleşme taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.


Kiraya Veren:

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İmzası


Kiralayan:

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İmzasıİş bu kira sözleşmesi Köy Karar Defterine ..../..../2014 tarih ve ........ no, ile kaydedilerek tasdik edilmiştir. 

..../....../ 2014


.............. Köy/Mahalle Muhtarı

Adı Soyadı

İmza/Mühür


............. Aza

Adı Soyadı

İmza/MühürHisseli arazi nasıl bölünür?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com