11 / 08 / 2022

Arazi tevhidi nasıl olur?

Arazi tevhidi nasıl olur?

Tevhid işlemi ile tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halinde birleştirilmesini ifade ediyor. Peki, arazi tevhidi nasıl olur?Arazi tevhidi nasıl olur?

Tevhid, kelime anlamı olarak "birleştirme" kelimesine karşılık geliyor. "Tevhid kelimesini anlamı; tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halinde birleştirilmesini ifade ediyor.


Tevhit işlemleri tapu kayıtlarında yer alan birden fazla küçük, orta veya daha büyük alanlarda arsaların tek bir parsel ile birleştirilmesi işlemleri olarak biliniyor. Tapu tevhit işlemleri için öncelikle tapuların kayıt olduğu en yakın tapu kadastro şube, bölge veya il müdürlüğüne gidilmesi gerekiyor.


Başvuru yapıldıktan sonra tapu kadastro yetkilileri arsanın bulunduğu belediye veya il idare kurulu ile iletişime geçerek görüşmeler yapılıyor.


Belediyeler veya il idare kurulları onay verirse kazanılan hakla birlikte yeniden tapu sicil müdürlüğüne başvuru hakkı doğuyor. 


Başvuru ile birlikte yatırılan Binde 11,,38 tapu tevhit harcı ile birlikte bazı belgeler tapu sicil müdürlüğüne sunulması gerekiyor.


Tevhit işlemlerinde gerekli belgeler

Taşınmaz her bir arsa ve malın belediye veya il idare kurulu tarafından taşınabilir görüşünün verildiği onaylı ıslak imzalı ve kaşeli belge,


Kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 3 nüsha hazırlanan birleştirme dosyaları, Tescil bildirim kâğıtları ve Temsilcinin Vesikalık resmi,


Birleştirme talebi olan kişinin veya kişiye noter onaylı vekâlet eden vekilin TC kimlik belgesi veya TC ‘ ne ait pasaport,


Eğer taşınmaz mallardan bir tanesi bina veya yapı ise mutlaka deprem sigortası bulunması gerekiyor. 


Arsa tevhid işleminin mali yönü 2015!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com