Milli emlak 2b ödemeleri nasıl olur?

Milli emlak 2b ödemeleri nasıl olur?

2B arazi; orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki, milli emlak 2b ödemeleri nasıl olur?


Milli emlak 2b ödemeleri nasıl olur?

2/B Kanunu (6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun) 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Bu Kanunla, 2/B alanlarında;

* Vatandaş ile devlet arasında uzun yıllardır süren hukuki ihtilafların çözümlenmesi,

* Vatandaşlarımızın kullandıkları taşınmazların tapularını edinebilmesi, 

* Bu alanlardaki çarpık kentleşme sorununun giderilmesi amaçlanıyor.


2b arazilerin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereği yasaklanıyor. 


Bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.  


Hak sahiplerinin 2b rayiç bedellerini ödenemesi gerekiyor. Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor. Peki, Milli emlak 2b ödemeleri nasıl olur?


Milli Emlak 2b arazi alımlarında, başvuru bedeli ödemeksizin dilekçe verdikten sonra başvuru bedellerini başvuru süresinin sonuna kadar ödeyebilmesi; ayrıca satış bedeli, başvuru bedelinin altında kalan taşınmazlar için başvuru bedeli alınmaksızın satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi imkanı sağlanıyor. 


Böylece ödeme güçlüğü çeken vatandaşların  da başvuru yapabilme fırsatı verilmiş oluyor. 


Satış bedelinin, 3 veya 4 yılda faizsiz olarak ödenmesi imkanı da bulunuyor. Bunun yanı sıra kredi kullanılarak daha uzun vadede ödenebilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. 


Milli Emlak mevzuatı nedir?


Öznur YASI/Emlakkulisi.com