Milli Emlak mevzuatı nedir?

Milli Emlak mevzuatı nedir?

Milli Emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmazların tümü olarak biliniyor. Milli Emlak'ın idaresi devlet tarafından kanun ve yönetmeliklerle yapılıyor. Peki, Milli Emlak mevzuatı nedir?


Milli Emlak mevzuatı nedir?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkezi Ankara'da olan ve günümüzde Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmazların tümü olarak biliniyor.


Milli emlak taşınmazlarının tasarruf işlemleri ile ilgili hususlara, kanun, yönetmelik ve tebliğler ile açıklanıyor. Peki, milli emlak mevzuatı nedir?


Milli Emlak mevzuatı!

Maliye bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunlarla son olarak Hükümetçe çıkarılan Kanun Hükmündeki Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Bakanlığın görev alanlarını belirliyen mevzuata göre:


1-Devlete ait her türlü araziler ile ,Binalar,gemiler,dağlar ,nehirler,göller,yaylak ve kışlaklar.

 

2- Sit alanları,doğal sit alanları ile bunları elinde bulunduran özel ve tüzel kişilere ait tranpa işlemlerleri,

 

3-  Devlete ait taşınır mallarla devlete ait olmamakla birlikte şaıhıslarda bulunan devleti ilgilendiren taşınabilir mallar,


4-  2B ARAZİLERİ. Bu araziler 6292 saılı kanunla orman dışına çıkarılmış olan arazileri satışların a ait işlemler  2B arazilerinin başvuru usulü ile başvuru sırasında alınan başvuru harçları rayiç değerin satışa esas olan %70 değeri değiştirilerek başvuru harçları kaldırılmış ve rayiç değer ise %50 olarak belirlenmiştir  başvuru süreleri  uzatılmış taksitler hak sahibi lehine 6443 ve 6444 sayılı kanunlarla yeniden düzenlenmiştir


Milli emlak mevzuları sadece bunlarla da  sınırlı değildir.Hazineye ait taşınmaz  mallarla (Menkul ve Gayrimenkul)malların dava konuları,tespit usul ve esasları,değer biçilmesi kullanım şekilleri  kiralama ve ecrimisilli olarak kullanımı ile Medeni Kanuna göre kullananlar adına tescil edilebilme konuları gibi hususları kapsıyor. Diğer bir değimle Devlete ait olan malların idaresi olarak biliniyor.


Milli emlak tahsis yetkisi!

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com