Arnavutköy Dursunköy 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Arnavutköy Dursunköy 1/1000 ölçekli imar planı askıda! Arnavutköy Dursunköy 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlişkin İmar Uygulaması Askı Tutanağı yayınlandı.

İstanbul Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı sınırları içerisinden kalan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi, muhtelif parsellerin meri imar planına uygun hale getirilmesi maksadıyla, 12.12.2018 tarihinde 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. ve 102. Madde hükümleri ve 6306 sayılı Kanun uyarınca onaylanan “İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi muhtelif parsellere ilişkim 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına” göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 31.01.2019 tarih ve E.25933 sayılı Makam Oluru ile onaylandı.

Söz konusu imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği 04.02.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın