16 / 08 / 2022

Arnavutköy Haraççı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Arnavutköy Haraççı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Haraççı Mahallesi, 3987 ada, 8 parselin bir kısmı ile 5987 ada, 8 ve 9 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 10.01.2022 tarihli ve 2630949 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Haraççı Mahallesi, 3987 ada, 8 parselin bir kısmı ile 5987 ada, 8 ve 9 parsele ilişkin NİP-34537342 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34530751 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 10.01.2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Arnavutköy Haraççı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın