09 / 08 / 2022

Arnavutköy Türkköşe Deresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Arnavutköy Türkköşe Deresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Türkköşe Deresi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08 Ekim 2021 tarihli ve 1926920 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Türkköşe Deresi ve Çevresine İlişkin NİP-34512115 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-34317397 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri, 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 08 Ekim 2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Arnavutköy Türkköşe Deresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın