12 / 08 / 2022

Arnavutköy'de  23.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Arnavutköy'de  23.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi Arnavutköy'de yer alan gayrimenkulü 23 milyon 761 bin 766 TL bedelle satışa çıkardı.Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi Arnavutköy'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 23 milyon 761 bin 766 TL olarak belirlendi.

T.C.GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ
2021/4516 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 210 Ada, 20 Parsel, YENİKÖY Mahalle/Köy, Satışa esas taşınmazın hali hazır durumu itibariyle çevresi bahçe duvarları ile çevrili, bahçe içerisinde giriş kapısının olmadığı, tahta çitlerle kapatıldığı, taşınmaz içerisinde 1 adet zemin kat, normal kat ve çatı piyesi katından ibaret takriben 375m2 alanlı, dış cephesi kaplamalı, pencere ve giriş kapısının olmadığı, iç kısmının natamam vaziyette, salon ve oda bölmelerinin yapıldığı duvarların sıvalı, yerler beton halinde, zemin kaplamasının yapılmadığı, sıva altı tesisatların olduğu, ancak hali hazır durumu itibariyle oldukça metruk halde kullanılabilir durumda olmadığı zemin kat, normal kat, çatı piyesli katından ibaret takriben 375m2 alanlı yapının yaklaşık %60 oranında tamamlanmış vaziyette olduğu ayrıca taşınmaz içerisinde 2 adet tek katlı takriben 20m2 alanlı basit tarzda inşa edilmiş yapı ve yan kısmında takriben 200m2 alanlı çatısının olmadığı ahır olarak kullanıldığı ve yan kısmında 2 katlı oldukça metruk halde takriben 240m2 alanlı yapının bulunduğu tespit edilmiş olup, hali hazır durumu itibarile yıkık dökük halde ve yapıların ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilmiştir. Bahçe duvarları kenarlarında çam ağaçları ve bahçe alanı içersinde dağınık halde muhtelif meyve ağaçlarının bulunduğu, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle çevresinde dağınık vaziyette tek katlı ve 2 katlı bahçe içerisinde yapıların bulunduğu görülmektedir. İstanbul Havalimanına 5.200 m, Durusu Mahalle merkezine 1150 m, Yeniköy Mahallesine 3.000 m , Karaburun mahallesine 3400 m mesafededir.
Taşınmazın :Borçlulara ait 4 adet 1/8 hisse+1 adet x1/6 hisse olmak üzere toplam16/24 (2/3) hissesi satılacaktır.

Arnavutköy de  23.7 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Adresi : Yeniköy Mah. Durusu-Yeniköy Yolu No:129Arnavutköy/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 28.311,32 m2 Satışa Konu hissesi:2/3
İmar Durumu : İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rezerv yapı alanı içinde kalmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Kıymeti : 23.761.766,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Ayrıntılı bilgi dosyasında.
1. Satış Günü : 22/03/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/04/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Küçükköy, Yeni Mah. 542 Sk.No:1 Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, Gaziosmanpaşa/İstanbul

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alacaklının banka olması ve satışı yapılan taşınmazın borçlu veya kefile ait olması halinde banka KDV den muaf tutulacaktır. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/4516 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/12/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.