11 / 08 / 2022

Arnavutköy'de 31.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Arnavutköy'de 31.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi, Arnavutköy'de bulunan arsayı 31 milyon 246 bin 450 TL'ye satıyor. İhale 5 Aralık 2019 günü gerçekleşecek.Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi, Arnavutköy'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 31 milyon 246 bin 450 TL olarak belirlendi. 

T.C.GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 199 Ada, 1 Parsel, Ömerli Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz. İstanbul ili,Arnavutköy ilçesi, Ömerli mah., 199 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz 31.246,45 metrekare büyüklüğündeki tapu kaydında arsa vasıflı ve üzerinde hali hazırda herhangi bir yapının ve tarımın yapılmadığı, boş çalı ve otlarla kaplı olduğu görülmüştür. Taşınmaz uzun süre kullanılmadığından yabani otlarla kaplanmış olduğu görülmüştür. Taşınmazın üst tarafından sürülü tarla, alt tarafından ise Ekin sokak ve imalathane binaları bulunmaktadır.Taşınmaz hafif eğimli olup biçimsiz dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz Ömerli mahallesi merkezinde bulunmakta olup taşınmazın yakın çevresinde ve yan parsellerde boş arsalar, fabrikalar ve işyeri kullanımlı imalathaneler tipi yapılaşmalar mevcuttur.

Taşınmazlar konum itibariyle Ekin sokak cepheli Hadımköy-İstanbul caddesine 536,00metre, 3. Havalimanına 16.380,00 metre, Kuzey Marmara otoyoluna 8.820,00metre, Ömerli Merkeze 700,00 metre, Avrupa otoyoluna 1.250,00metre, Büyükçekmece Gölüne 5.200,00metre yatay uzaklıkta, ulaşım, alışveriş, eğitim, gibi ve toplu ulaşım imkânlarına sahip olmadığı gözlemlenmiştir. İİK'nun 114 ve 126. maddeleri gereğince taşınmazın belirleyici özellikleri bilirkişi raporundan ilana derc edilmiştir.

Yüzölçümü : 31.246,45 metrekare
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Emsal: 0.25, Hmax: 3 kat Ticaret alanında kalmakta kısmende yola terki bulunduğu belirtilmiştir. .Ayrıntılı bilgi dosyasında.
Kıymeti : 31.246.450,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18 (KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.)

Satışa konu hisse :Kaydındaki Şerhler : Diğer : Askeri Güvenlik bölgesi içerisinde kalmaktadır. Bilgi dosyasında.
1. Satış Günü : 05/12/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Küçükköy,Yeni Mah.542 Sk.No:1 Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, Gaziosmanpaşa/İstanbul -

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3978 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.