18 / 08 / 2022

Arnavutköy'de 45 milyon TL'ye icradan satılık 3 katlı ahşap bina!

Arnavutköy'de 45 milyon TL'ye icradan satılık 3 katlı ahşap bina!

T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, Mumhane Sokak'ta yer alan 3 katlı ahşap binayı 45 milyon TL'ye icradan satıyor...T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, Mumhane Sokak'ta yer alan 3 katlı ahşap bina 45 milyon TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 30 Kasım tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/288 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, 95 Ada, 17 Parsel, ARNAVUTKÖY Mahalle/Köy, ARNAVUTKÖY MUMH Mevkii, Söz konusu satışı istenen taşınmaz, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, Mumhane Sokak (No:1) ile Arnavutköy Bebek Caddesi (No:45) köşesinde bulunan ahşap bahçeli binadır. Taşınmaz ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Yakın çevresinde Arnavutköy Polis Merkez Amirliği, Arnavutköy İskelesi, Robert Kolej sahil kapısı ve Tevfikiye Camii gibi yapılar bulunmaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Bina her türlü teknik alt yapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Çarşı, pazara, alışveriş yerlerine, sağlık tesislerine yakın bir konumdadır. Satışı istenen bağımsız bölümün bulunduğu bina, bodrum + zemin + 3 normal kat + çatı katından oluşan yapıdır. Çatı katı ile ilgili yıkım kararı bulunmaktadır. Binanın dış cephesi ahşap üzerine akrilik dış cephe kaplaması ile boyalıdır. Binanın Arnavutköy Bebek Caddesinden girişi bulunan bodrum katında giriş holü, koridor, tuvalet, depo, asansör makine dairesi ve teknik hacim (klima santrali, depo, su deposu ve jeneratör), Mumhane sokaktan girişi bulunan zemin katında, ana giriş holü, asansör dairesi, hizmetli odası ve banyosu ile depo, 1. katında yemek odası, oturma odası, hol ve balkonlar, 2. katında balkon, hol, banyolar ve 2 oda, 3. katında salon, mutfak, hol ve balkon, çatı katında oturma odası ve teras bulunmaktadır. Binanın içerisine daha sonradan asansör inşa edilmiş olup, çatı katı (65,00 m2) dahil, brüt kullanım alanı 475,00 m2 net kullanım alanı 450,00 m2 civarındadır. Elektrik ve suyu mevcut olan söz konusu binanın her türlü alt yapı bağlantısı tamamdır. Söz konusu satışı istenen binanın döşeme kaplamaları parke ve seramik, duvarları saten boyalı, tavanları kartonpiyer kaplı, giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap ve pencere doğramaları ısıcamlı ahşap doğramadır. Taşınmazda I. sınıf kalitede malzeme kullanılmıştır.

Adresi : Arnavutköy Mah. Mumhane Sk. No:1 Beşiktaş/İstanbul Beşiktaş / İSTANBUL

İmar Durumu : T.C. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 76 pafta, 95 Ada, 17 Parsel sayılı yer, 22.07.1983 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, "Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında “Konut” alanında kalmakta olup, parsel üzerinde tescilli 2. grup korunması gerekli kültür varlığı mevcuttur. En sonuncusu 21.01.2021 tarihinde olmak üzere parsel üzerindeki yapıyla ilgili yıkıma yönelik Encümen kararı gereği yapı mahalline gidilmiş, ancak söz konusu yapılar nüfus ve eşya yönünden işgali olduğundan yıkım gerçekleştirilememiştir. Söz konusu yıkım kararı bina içinde asansör imalatı yapılması sırasında terastaki eklentilerin şikâyet edilmesi üzerine alınmıştır.

Kıymeti : 45.000.000,00 TL (1/1 HİSSESİ)

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 30/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri: İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü Mezat Salonu İstanbul Adliyesi B Blok 2. Kat Kapı No:B3-236 No'lu Oda

Arnavutköy de 45 milyon TL ye icradan satılık 3 katlı ahşap bina!

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sioranında pey akçesi İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü'nün T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************98 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır ve satış mahallinde nakit teminat alınmayacaktır (Benzer İctihat Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/ 1635 Esas 2021/321 karar sayılı ilamı) yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/288 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.