27 / 06 / 2022

Arnavutköy'de satış memurluğundan 2.1 milyon TL'ye satılık tarla!

Arnavutköy'de satış memurluğundan 2.1 milyon TL'ye satılık tarla!

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Arnavutköy Baklalı Köyü'nde yer alan tarlayı 2 milyon 166 bin 756,48 TL'den satışa çıkardı. İhalesi, 4 Eylül'de yapılacak.Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Arnavutköy Baklalı Köyü'nde yer alan tarlayı satışa çıkardı. Toplam alanı 17.913,79 metrekare olan tarlanın fiyatı 2 milyon 166 bin 756,48 TL olarak belirlendi. 


Arnavutköy Baklalı Köyü'ndeki tarlanın ihalesi, 4 Eylül 2014 tarihinde saat 09.15 ile 09.25 arasında Gaziosmanpaşa 2. İcra Mdürülüğü'nde gerçekleştirilecek. 


İHALE İLANI:


GM.SATIŞ 

SATIŞ MEMURLUĞU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ - Evrak No: 2013/12 S


T.C.


GAZİOSMANPAŞA


1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2013/12 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Bir borçtan dolayı Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ( belirtilen taşınmaz İİK'nun 133,Maddesine göre Satılarak paraya çevrilecektir.)


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz 05/03/2014 tarihinde tapudan gelen Arnavutköy ilçesi Baklalı köyü 327 parselin kadastro yenileme çalışmaları tamamlandığı ve neticesinde 327 parselin 123 ada 69 parsel olduğu alanının 19000 m2 'den 17.913,79 m2 ye düştüğü anlaşılnmıştır.


İstanbul İli, Arnavutköy ilçesi, Baklalı Köyü, Germe Altı Dede Pınarı Mevkii, Ada 123, Parsel No: 69?da kayıtlı, yüzölçümü 17.913,79 m2 ve nitelikli tarladır. 26/48 Hissesinin Mehmet Nazmi oğlu davacı(alacaklı) Muhammed Mehmet ADIL, 11/48 Hissesinin Ahmet Remzi oğlu davalı Mehmet Gökhan TUNCA, 11/48 Hissesinin Ahmet Remzi kızı davalı Şule İpek TUNCA adına kayıtlıdır. Halihazırda Arnavutköy ilçesi, Baklalı Köyü, 123 ada 69 parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Parselin köy yerleşik alan dışında olduğu, kadastral yola cephesi bulunmadığı, etrafında yapılaşma olmadığı, keşif günü itibariyle hububat ekili olduğu ve ekilip biçilen Tarla vasıflı Tarla arazisi olarak kullanıldığı görülmüştür. Uzeinde; bir kenarında boydan boya meyvesiz ağaçlar bulunduğu, söz konusu ağaçlara odunluk değeri biçilcbilcceği, odunluk değer tespit edilirken yapılacak olan girdi maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle odunluk değerinin de ekonomik yönden bir kıymetinin olmayacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmazın sulanabilirlik durumu, toprak yapısı, su tutma kapasitesi ile topoğrafık yapısı incelenmiş olup; toprak yapısı killi- tınlı, derin profile sahiptir. Su tutma kapasitesi yüksek ve taban suyundan da istiface edebilmektedir. Arazi düz veya düze yakın eğimdedir. Verimli toprak derinliği fazladır. Bu özellikleri nedeniyle verim potansiyeli yüksektir. Drenaj durumu orta ve topoğrafık yapısı düz ve düze yakın olduğundan her türlü makinalı tarıma uygundur. Arazi ; tuzluluk ve erozyon sorunu bulunmaması nedeniyle bölgede yetişen her türlü ürün için uygundur. Aynı zamanda bulunduğu bölgenin aldığı yağiş miktarı, ekolojik şartlar ve yukarıda açıklanan özellikleri de dikkate aldığımızda; dava konusu taşınmaz üzerinde uygun tarım teknikleri uygulandığında nadasa yer verilmeden münavebeli olarak, her yıl yüksek verimli ürün almanın mümkün olduğu tespit edilmiştir.Bütün bu durumlar karşısında dava konusu taşınmazdan , nadasa yer verilmeden münavebeli olarak her yıl ürün almanın ve kuru şartlarda 1. Yıl buğday, 2. Yıl kavun üretimi yapmanın mümkün olduğu tespit edilmiştir.


Adresi : İstanbul İli, Arnavutköy ilçesi, Baklalı Köyü, Germe Altı Dede Pınarı Mevkii, Ada 123, Parsel No: 69. Arsa Payı : 17.913,79 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmazdır.


Yüzölçümü : 17.913,79 m2


İmar Durumu : Arnavutköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2013 tarih ve 4658 sayılı yazısında;Arnavutköy ilçesi Baklalı 327 parsel nolu taşınmazın yürürlükte olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmadığından imar durumu bilgisi verilmemiştir


Kıymeti :2.166.756,48 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir


1. Satış Günü : 04/09/2014 günü 09:15 - 09:25 arası


Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE -


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/08/2014


ŞÜKRİYE MÜFTÜOĞLU BAYAT


Satış Memuru 


79015


(HKm.126)


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın