Arsa karşılığı inşaatlarda KDV düzenlemesi!

Arsa karşılığı inşaatlarda KDV düzenlemesi!Arsa karşılığı inşaatlarda teslimde KDV'nin hangi durumlarda hangi oranda ödenmesi gerektiğine açıklık getirildi. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı...


Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV düzenlemesi yapıldı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Tebliğe göre, arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin matrahın tespitinde, 3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 6 ncı fıkrası dikkate alınacak.

Arsa karşılığı inşaat işleri

Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu olup, bunlardan ilki arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, ikincisi ise müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılan konut veya işyeri teslimi oluyor.

Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin KDV karşısındaki durumu tebliğ kapsamında şu şekilde açıklandı:

Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı tesliminde KDV

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa payı teslimi KDV’ye tabi olacak.

Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsa payını konut veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacak.

Müteahhit tarafından arsa sahibine konut veya işyeri tesliminde KDV

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde, konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden KDV uygulanacak.

3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi olduğundan, genel idare giderleri ve genel giderlerden konut veya işyerine düşen hissenin arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedele dahil edilmesi gerekecek.

Ayrıca, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

Örnek 1: 

KDV mükellefiyeti bulunan Bay (A), işletmesine dahil arsa için müteahhit (B) A.Ş. ile 15/5/2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır.

(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için toptan satış olması nedeniyle maliyet bedeline yüde 5 ilave etmek suretiyle sırasıyla 840 bin TL ve 315 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 155 bin TL bedel hesaplamıştır. Bu durumda, inşa edilen konutların yüzde 1 KDV oranına tabi olduğu varsayıldığında, (B) A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (840 bin x yüzde 1) 8 bin 400 TL KDV, işyerlerine ilişkin (315 bin x yüzde 18) 56 bin 700 TL KDV olmak üzere toplam 65 bin 100 TL KDV hesaplanacaktır.

KDV mükellefi arsa sahibi Bay (A)’nın aldığı konut ve işyerlerinin karşılığı olarak (B) A.Ş.’ye yapmış olduğu arsa payı teslimi de konut ve işyerlerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarları dikkate alınarak 1 milyon 155 bin TL üzerinden genel oranda (1 milyon 155 bin x yüzde 18) 207 bin 900 TL KDV hesaplanacaktır.

Örnek 2: 

Örnek 1’de yer alan Bay (A), iktisadi işletmesine dahil olmayan arsası için müteahhit (B) A.Ş. ile 20/5/2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır.

(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için perakende satış olması nedeniyle maliyet bedeline yüzde 10 ilave etmek suretiyle sırasıyla 880 bin TL ve 330 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 210 bin TL bedel hesaplamıştır. Bu durumda, inşa edilen konutların yüzde 1 KDV oranına tabi olduğu varsayıldığında, (B) A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (880 bin x yüzde 1) 8 bin 800 TL KDV, işyerlerine ilişkin (330 bin x yüzde 18) 59 bin 400 TL KDV olmak üzere toplam 68 bin 200 TL KDV hesaplanacaktır.

Bay (A)’nın müteahhit (B) A.Ş.ye arsa tesliminde vergi uygulanmayacaktır.”

 

KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com