Arsa ve arazi metrekare değeri artışı yüzde 50'yi geçemeyecek!

Arsa ve arazi metrekare değeri artışı yüzde 50'yi geçemeyecek!Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerindeki artış, 2017 yılı için uygulanan değerlerin yüzde 50’sini geçemeyecek..


Emlak vergisine esas olmak üzere takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerindeki artış, 2017 yılı için uygulanan değerlerin yüzde 50’sini geçemeyecek.

 

Kanunen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir tespit ediliyor.

 

Emlak vergisi değerinin hesaplaması, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin söz konusu dönem için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılan arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile yapılıyor.

 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir İdaresi Başkanlığının Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında, Torba Yasa ile eklenen geçici maddeye açıklık getirildi.

 

Tebliğe göre, takdir komisyonları tarafından 2017'de 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018'de bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

 

Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Emlak Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak.

 

Bu değerler esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de yeni düzenlemede belirlenen değerler dikkate alınacak.

 

Takdir komisyonlarınca bu sene 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, belediyeler tarafından bu yıl uygulanan birim değerlerle karşılaştırılacak.


2018'de emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com