Arstate Turizm, Özak GYO çatısı altına giriyor!

Arstate Turizm, Özak GYO çatısı altına giriyor! Arstate Turizm, Özak GYO çatısı altına giriyor!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş, Özak GYO çatısı altına giriyor.Özak Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


Yönetim Kurulumuzun 10.07.2014 tarih ve 2014-28 sayılı kararı ile;


- Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği, Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş. ünvanlı şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin 1'inci fıkrasının a bendi ve 156'ıncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20'inci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına,


- Birleşmenin 31.12.2013 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,


- Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş.'nin tek pay sahibinin Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ÖZAK GYO) olması ve her iki şirketin ÖZAK GYO çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmamasına,


- Birleşme işlemiyle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" ekte yer almaktadır.