14 / 08 / 2022

Art Han Yapı Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Art Han Yapı Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Cemil Atmaca tarafından kuruldu. Art Han Yapı Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Cemil Atmaca tarafından kuruldu. 

Art Han Yapı Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat işler; konut, işyeri, ticarethane inşatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, İşhanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarfiaçık artırma,eksiltmeitelif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında ihaleye çıkartılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,latyapı, üstyapı, dekorasyon,restarosyonişlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuzinşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlüdekorrasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamları yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadialt işleir yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje,teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-İslah mimar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; a) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı distribütörlük, bayilikler, temsilcilikler almak, vermek. b) Maksat ve konusu ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli iç ve dış kaynakları kredileri temin edebilir ve kullanabilir, yurtiçi ve yurtdışında açılacak olan ihalelere katılabilir, kendi adına ve mümessili olduğu dış firmalar adına artırma ve eksiltmeye gidebilir, işyerinde yabancı personel çalıştırabilir. c) Konusu ile ilgili her türlü ticari sınai ve diğer işlemleri intaç edebilir, özellikle patent, ıhtıra beratı know how gibi hakları iktisap edebilir. Süreli ve süresiz kiralayabilir. Kiraya verebilir. Dahili ve harici mümessillik, baş bayilik alabilir ve verebilir. d) Konusu gerçekleştirmek amacıyla her türlü gayrimenkulleri iktisap edebilir devir ve ferağ edebilir. Gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir, depo atölye satış ve idare binalarının inşası ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesisi şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins şekil ve sırada derece ipotek alınması devir ve ferağ edilmesi temlik edilmesi konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul malların hacizli rehinli ve mülkiyeti muhafazalı alım satımının yapılması, bunların devir ve temlik gibi işlemler yapabilir. e) Konusu gerçekleştirebilmek amacıyla yerli yabancı ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir ve müşavirlik hizmetleri yapabilir. Konusu ile ilgili yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. f) Şirket ihtiyacı için her türlü makine, teçhizat, nakil vasıtaları, araç ve gereç satın almak gerektiğinde ithal ve bunları işletmek, kiraya vermek satmak ve bu vasıtalar üzerinde her türlü tasarrufu yapmak. g) Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredilerin dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. h) Şirket için lüzum gösteren taşıtları almak, satmak, kiralamak, devir etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsı tasarruflarda bulunabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işlerde yapmak istediği takdirde, Genel Kurul kararı alınıp tescil ve ilan edildikten sonra yapabilir.