13 / 08 / 2022

Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Avrupa Bölge Şubesi açıldı!


Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Avrupa Bölge Şubesi Kağıthane’de  1 milyon 350 bin TL sermaye bedeli ile Suphi Akan Yucesu tarafından açıldı.Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Avrupa Bölge Şubesi Kağıthane’de  1 milyon 350 bin TL sermaye bedeli ile Suphi Akan Yucesu tarafından açıldı.

Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi konusu: 
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca ait bir gayrimenkulun projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafısz olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması fizilibite çalışması Şirket amaç ve konusuna uygun olarak her türlü gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir satabilir ve irtifak intifa sükna hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni hak tesis edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, terk ve devredebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:  GÜRSEL MH.İMRAHOR CD.PREMIER KAMPÜS OFIS BL.NO:29A/128 KAĞITHANE