ASG Grup Madencilik İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

ASG Grup Madencilik İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


ASG Grup Madencilik İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Cihan Güler, Serkan Sayret, Mükayil Sayret tarafından 500 bin TL'lik sermaye ile 26 Mart'ta kuruldu.


ASG Grup Madencilik İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Cihan Güler, Serkan Sayret, Mükayil Sayret tarafından 500 bin TL'lik sermaye ile 26 Mart'ta kuruldu. 


ASG Grup Madencilik İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; - Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, işletilmek, satın almak ve kiraya vermek. -Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. -İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. -İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünleri aramak, çıkartmak, işlemek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. -İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, travarten, oniks, bozalt gibi taşları aramak, çıkartmak, işletmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. -İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşları aramak, çıkartmak, işlemek. -İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. -Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, yaptırmak. -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini yapmak ve anahtar teslimi taahhüt etmek. -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarını yapmak. -Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapmak. -Konusuyla ilgili her türlü taşeronluk faaliyetinde bulunmak. -Her türlü inşaat ve yol yapım makinası imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. -Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. -Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. -Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. -Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. -Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. -Her türlü karşılama temel atma açılış kutlama ve benzeri organizasyonları düzenlemek. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. -Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak, yaptırmak. -Her çeşit vasıtayla kara, deniz ve havayolu işletmeciliği iç ve dış nakliye işleri.


ASG Grup Madencilik İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Sultanbeyli, Mimar Sinan Mahallesi, Esentepe Caddesi, No:116/1