ASK Mekanik Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ASK Mekanik Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!ASK Mekanik Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ayşe Karaca tarafından 20 bin TL'lik sermaye bedeli ile 15 Ekim'de Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde kuruldu.


ASK Mekanik Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ayşe Karaca tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


ASK Mekanik Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1 ) Her türlü mühendislik projeleri düzenler, yönetir ve uygular, mühendislik ARGE projeleri hazırlar ve yürütür. 2 ) Konusu ile ilişkili her türlü mühendislik ve müşavirlik, danışmanlık hizmetleri yapar. 3 ) Yurtiçinde ve dışında her türlü konut, site, otel, hastane, ofis, turistik tesis, toplu konut, fabrika, köprü, liman, santral, bayındırlık tesisleri, termal tesisler, enerji üretimi, su ve atık su tesisleri, mineralli su tesisleri projelerini tasarlar, yapar ve bunların mühendislik projelerini hazırlar. 4 ) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapar, bununla ilgili hizmet grupları oluşturur ve işletir. 5 ) Isıtma, soğutma, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar. 6 ) Her türlü yapım, restorasyon, bakım onarım işletme işlerinin proje ve danışmanlığını yapar. 7 ) Her türlü proje ile ilgili olarak işveren adına resmi mercilerden gerekli her türlü izin, ruhsat, onay belgelerinin takip ve alımını yapar. 8 ) Her türlü yapım işi ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlara bağımsız danışmanlık hizmeti verir. 9 ) Ulusal ve uluslar arası projelerin fizibilite çalışmalarını yapar. 10 ) Ulusal ve uluslar arası platformlarda her türlü yapım işinin proje ve kalite kontrollerinin işveren adına bağımsız kontrollerinin yapım ve raporlanmasını yapar. 11 ) Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yapmak, projeler yapmak, yaptırmak, proje yapımı taahhütlerinde bulunmak. 12 ) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji ve verimliliği, otomatik kontrol, izleme sistemleri, ölçme teknikleri konusunda her türlü mühendislik, malzeme satışı, projelendirme, devreye alma, taahhüt, bakım, test ve optimizasyon, kalibrasyon eğitimi, sertifikalandırma, etüt, denetçilik, müşavirlik, servis ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirir. 13 ) Enerjinin üretimi, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde ve ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına, desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapar. 14 ) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri ile yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesinde eğitim, sertifikalandırma, etüt ve danışmanlıklarını yapar. 15 ) Enerji verimliliği etüt çalışma ile belirledikleri önlemleri uygulamasına yönelik projeyi hazırlar. Projeleri gerçekleştirmek için müşterileri ile yaptıkları uygulama anlaşması kapsamında yatırımı proje doğrultusunda gerçekleştirir, eğitim, geçici süreli işletme ve bakım desteği sağlar. 16 ) Her türlü otomatik kontrol, havalandırma, yangın söndürme, güvenlik, elektrik, elektronik, ısıtma ve soğutma, filtre sistemleri malzemelerinin toptan ve parakende alım satım ithalat ve ihracatını yapar, mühendislik işlerinin yapılması. 17 ) Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek, elektrik sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan, proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek. 18 ) Havaalanı, bina, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik ve elektromekanik sistemlerinin projelendirilmesi, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, taşeron firmalara yaptırılması. 19 ) Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştigal etmek. 20 ) Konusu ile ilgili olarak kurulmuş bulunan yurt içinde ve dışındaki firmalar ve kuruluşlarla mümessillik ve acentelik anlaşmaları yapar. 21 ) Şirket konusu ile ilgili gerek kendi nam ve hesabına ve gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişiler hesabına ve namına yurtiçinde ve yurtdışında açılan resmi ve özel ihalelere katılır, teminat verir ve alır. Fuar, panayır, toplantı ve konferanslara katılır, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtira hak ve beratlarını lisans ve imtiyazlarını, telif ve işletme. 


ASK Mekanik Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, M. K. Ahmet Sokak, Orkay Cevat Karabulut Apartmanı, No:29 Kat:1 Daire:2