Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!     Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Şule Şahin tarafından kuruldu.


Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Şule Şahin tarafından kuruldu.

Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1-Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 3-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 4-Her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, alım satımı, bakım onarım, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak. 5-Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak,kiraya vermek; bahçe, tarla, arsa ve araziler üzerinde üzerinde parselasyon ve aplikasyon imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Islah, imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerini yapmak. 6-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 8-Şirket yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, işyeri, yol, köprü, baraj, hangar, antrepo, hava alanı, sulama tesisleri, fabrika yapıları, turistik tesis yapıları, rıhtım liman gibi deniz yapıları, spor sahaları, halı saha, yeşil alanlar, park bahçe ve çevre düzenleme, peyzaj, fidan dikimi, zemin etütleri, fuar stantlarının tasarımı ve kurulması hizmeti, kanalizasyon, su alt yapıları, su arıtma, su biriktirme yapıları, doğalgaz, hafriyat, bordür, tretuvar, yol tamiri onarımı yapmak, bina yıkımı işi, bina bakım onarım ve restorasyonunu yapmak, yaptırmak, asfaltlama işleri, askeri yapılar, toplu konut, kooperatif, organize sanayi yapıları inşa eder, dış cephe giydirme, güçlendirme ve restorasyon yapmak. 9-Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ekonomik hizmet kazandırmak üzere arazi, arsa ve diğer gayrimenkulleri satın alarak, iktisap ederek, bunlar üzerinde işyeri, turistik tesis yapar, satar veya parsellere bölerek hukuki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemleri yapar. Mevzi imar projeleri ve diğer proje yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu, cins tashihi, kat irtifakı,kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir. 10-Resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Abdurrahmangazi Mah. Selma Sok. No:1/9 SANCAKTEPE