Asya Varlık Kiralama Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını yayınladı!

Asya Varlık Kiralama Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını yayınladı! Asya Varlık Kiralama Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını yayınladı!

Asya Varlık Kiralama A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'nda 24.06.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını yayınladı.İşte Asya Varlık Kiralama A.Ş açıklaması..Asya Varlık Kiralama Açıklaması; 


1- Toplantı başkanlığına Mehmet ARSLAN' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Önder Erdem'i yazman olarak görevlendirdi. 


2- 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.


3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, yönetim kurulu üyesi Ersel BARLAK tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.


4- 2014 yılına ait finansal tablolar Ersel BARLAK tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.


5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.


6- Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyet dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak oybirliğiyle seçildi.


7- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 


8- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.