Atakule GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını yayınladı!

Atakule GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını yayınladı!Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı genel kurul bilgilendirme dokümanını ve yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı...


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan özel durum açıklaması;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirketimizin 27.03.2013 tarihinde yapılacak olan 2012 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken, Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu içeren Yıllık Faaliyet Raporu, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve detayları ekte yer alan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgilendirme Dokümanı ile Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Şirketimizin www.atakulegyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanmış olup, ayrıca Şirket Merkezi'nde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. 


Detaylı bilgi için tıklayın