Çukurova Balkon

Atakule GYO pay sahiplerinin yeni pay alma tarihleri açıklandı!

Atakule GYO pay sahiplerinin yeni pay alma tarihleri açıklandı! Atakule GYO pay sahiplerinin yeni pay alma tarihleri açıklandı!

Sermayesi 154 milyon TL'ye çıkarılan Atakule GYO'nun pay sahiplerinin yeni pay alma hakları 11 Aralık 2017 ila 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımı - azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı.


Atakule GYO'nun 200 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 84 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 83,33 oranında arttırılarak 154 milyon Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 70 milyon Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) dün şirkete bildirildi.


Atakule GYO'nun pay sahiplerinin ellerindeki payların yüzde 83,33'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunuyor. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11 Aralık 2017 ila 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak. Yeni pay alma hakları kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecek.


Atakule GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 84.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %83,33 oranında arttırılarak 154.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 70.000.000 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.12.2017 tarih ve 12233903-340.05.05-E.13513 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

--Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 83,33'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.12.2017 ila 25.12.2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

--Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.atakulegyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

-- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.